Przejdź do treści

Wymeldowanie osoby z mieszkania bez jej zgody

Wymeldowanie osoby z mieszkania bez jej zgody

Zameldowanie i wymeldowanie wydaje się wielu osobom trudnym przedsięwzięciem. Tymczasem jest to zwykła czynność administracyjna, którą łatwo załatwić w odpowiednim urzędzie czy nawet –zwłaszcza w obecnych czasach – przez internet. Warto bowiem pilnować takich spraw jak zameldowanie, które potwierdza fakt zamieszkiwania bądź niezamieszkiwania danej osoby pod konkretnym adresem. Należy podkreślić, że zameldowanie nie decyduje o prawie do dysponowania lokalem. Nie nadaje prawa własności ani żadnych innych praw związanych z decydowaniem o mieszkaniu bądź domu. Niektórzy meldunek uznają za relikt dawnych czasów, chociaż w rzeczywistości wiele krajów rozwiniętych także uznaje go za obowiązek obywatelski. Na szczęście możliwe jest wymeldowanie osoby nawet bez jej zgody i wiedzy, jeśli sytuacja spełnia odpowiednie przesłanki.

Czy można kogoś wymeldować?

Wielu właścicieli mieszkania mimo wyprowadzki lokatorów zastanawia się, czy można kogoś wymeldować. Sytuacje bywają różne – czasami w naszym lokum mieszkał ktoś z rodziny, czasami obce osoby na różnych zasadach. Mogła to być umowa najmu, użyczenia czy inny stosunek. Niezależnie jednak od typu relacji z naszym dawnym lokatorem – możliwe jest wymeldowanie go z posiadanego przez nas mieszkania bądź domu.
Najłatwiej sytuacja się przedstawia, jeśli jesteśmy właścicielem przedmiotowej nieruchomości, której dotyczy problem, oraz gdy dana osoba faktycznie się wyprowadziła. Przez wyprowadzkę rozumie się opuszczenie miejsca dotychczasowego pobytu z zamiarem stałym. A zatem wyprowadzeniem się nie będzie wyjazd do szpitala, sanatorium czy do rodziny.
Jeśli ktoś więc opuścił nasz lokal, możemy go wymeldować bez jego zgody i nawet bez jego wiedzy. W tym celu należy udać się do urzędu miasta, wydziały ewidencji ludności, właściwego ze względu na położenie nieruchomości. Składa się zgłoszenie o wymeldowaniu danej osoby. Sam druk możemy otrzymać w urzędzie, natomiast w razie trudności z osobistym stawiennictwem wiele spraw można załatwić także on-line. Wymeldować możemy lokatora z pobytu stałego i tymczasowego – nie ma to znaczenia dla procedury wymeldowania osoby.
We wniosku należy wpisać przyczynę wymeldowania. Trzeba podać, że osoba nie przebywa już w mieszkaniu i nie ma zamiaru do niego wrócić. Oczywiście okoliczności te muszą być podane zgodnie z prawdą.

Wymeldowanie z domu bez zgody osoby

Wymeldowanie z domu bez zgody danej osoby jest także możliwe do przeprowadzenia – jak zostało już wspomniane. Należy zawnioskować w urzędzie o dokonanie wizji lokalnej. Urzędnicy udadzą się do naszego domu lub mieszkania w celu sprawdzenia, czy dana osoba rzeczywiście już tam nie przebywa. Istotny też może być dowód z zeznań sąsiadów. Powinni oni potwierdzić w rozmowie z pracownikami urzędu, że osoba, którą chcemy wymeldować, faktycznie nie przebywa już w naszym lokalu.
Po dopełnieniu tych formalności zostanie wydane zaświadczenie o wymeldowaniu osoby – bez jej zgody i wiedzy. Dzięki temu możemy oczyścić administracyjnie nasz lokal z niechcianych lokatorów. Doprowadzamy do jasnego, czytelnego stanu prawnego. Brak zameldowania dla wielu osób jest też równoznaczny z brakiem zamieszkiwania. A to ostatnie ma znaczenie np. przy ustalaniu opłaty śmieciowej i innych opłat administracyjnych, jak np. czynsz do spółdzielni.

Artykuł powstał przy współpracy z https://www.eporady24.pl/