Przejdź do treści

Tytuł prawnika – i co dalej?

Tytuł prawnika - i co dalej?

Każdy układa swoją ścieżkę kariery wedle swoich priorytetów lub możliwości finansowych. Najważniejsze jest to, żeby mieć z tego duże korzyści. O przyszłości decyduje w wielu przypadkach kierunek studiów. Przykładowo, przyszli prawnicy zapisują się na studia prawnicze i przez kilka lat uczą się np. historii prawa, analiz przepisów, przebiegu postępowań sądowych, itd. Po ukończeniu studiów można rozwijać i wykorzystać nabyte umiejętności na wiele sposobów.

Możliwości kariery prawniczej

Jedną z najoczywistszych i często stosowanych ścieżek jest zapisanie się na aplikację, po której można uzyskać jeden z tytułów zawodowych, np. adwokat, radca prawny, prokurator, sędzia, czy też komornik. Opcji do wyboru jest dużo, ale prawnik z Opola powinien podjąć decyzję zgodną ze swoimi zainteresowaniami oraz mocnymi stronami, które będą wykorzystywane po uzyskaniu danego tytułu. Lecz żeby zacząć aplikację, trzeba najpierw zdać egzamin wstępny, a dopiero potem rozpocząć drogę do wymarzonego zawodu prawniczego. W trakcie drugiej części studiów prawniczych, ale już ukierunkowanych na konkretną specjalizację, trzeba zaliczyć szereg zajęć teoretycznych i praktycznych, w tym również w prawdziwych kancelariach lub sądach, a także zdać egzaminy, w tym końcowy, po którego zaliczeniu można wykonywać jeden z zawodów prawniczych i w ten sposób spełniać się zawodowo i wykonywać obowiązki już jako samodzielny adwokat, sędzia, prokurator lub inna osoba wykonująca zawód prawniczy.

Duża część osób decyduje się jednak na to, by po zakończeniu studiów i uzyskaniu tytułu prawnika nie aplikować na jeden z zawodów i wykonywać swoje służbowe czynności jako np. doradca prawny (np. w Kancelarii Mehl). Jednak jak się okazuje, po ukończonych studiach prawniczych można znaleźć pracę nie tylko w instytucjach ściśle prawniczych, ale także w innych firmach, gdzie mają działy prawne i tam można wykorzystać doświadczenie na wiele różnych sposobów, bez większych ograniczeń, choć w ramach aktualnie obowiązujących przepisów. Tam można np. konsultować z różnymi osobami zapisy niektórych punktów kontraktów, analizować możliwości prawne, sprawdzać legalność działań, czy też uściślenie pewnych zagadnień.

Wiele sposobów na wykorzystanie wiedzy prawnika

Jak widać, po ukończeniu Prawa na studiach otwiera się szereg różnych możliwości. Jeśli chce się pracować w sądach i kancelariach na pełen etat, w wielu przypadkach konieczne jest zaliczenie aplikacji. Jeśli wystarczy doradztwo prawne, prawnik Opole może spokojnie znaleźć swoje miejsce w jednej z firm lub instytucji zajmujących się zagadnieniami prawnymi. Nawet jeśli po studiach nie zdecyduje się na kontynuowanie kariery związanej z prawem, to i tak nabyta wiedza przyda się w wielu kwestiach, które są używane na co dzień.