System prawa

Pod tym pojęciem możemy rozumieć prawo jako zbiór norm, który jest hierarchicznie zróżnicowany i w dostatecznym zakresie niesprzeczny. Możemy wyróżnić współcześnie dwa podstawowe systemy prawa:
-system prawa ustawowego
-system common law

System prawa ustawowego dominuje na kontynencie europejskim. Charakteryzuje się głównie tym, że normami hierarchicznie najwyższymi są tu normy zawarte w ustawach. Co do zasady ustawy te zawierają normy ogólne i abstrakcyjne i są tworzone przez najwyższe organy przedstawicielskie, organy stosujące prawo nie tworzą prawa.

System common law odnajdujemy w Anglii czy USA. Charakteryzuje się on tym, że w systemie tym podstawową formą tworzenia prawa jest decyzja sądowa, obowiązuje tu zasada precedensu.