Rewolucyjne narzędzie w rekach służby zdrowia

Czym jest klasyfikacja ICF? Jakie funkcje oferuje i w czym znajduje zastosowanie? W czym może przysłużyć się przeciętnemu pacjentowi?

ICF – Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia to system opracowany przez międzynarodowy podmiot, jakim jest Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Jest to nieocenione narzędzie usprawniające i ujednolicające komunikację pomiędzy lekarzem, pacjentem, a także ubezpieczycielem zdrowotnym.

Czym jest ICF w praktyce i w jaki sposób modernizuje kontakt między wspomnianymi instytucjami?

Najważniejszą funkcją klasyfikacji jest normalizacja i ustandaryzowanie języka używanego w jej obrębie. Samo ICF to obszerna baza opisów stanów chorobowych, do których dołączony jest element w postaci kategorii diagnozowania oraz jednolitych metod przeciwdziałania schorzeniom.

Poruszając się w obrębie klasyfikacji, lekarz wydaje opinie na temat stanów chorobowych pacjenta jednolitym, specjalistycznym językiem. Pozwala to na jasną interpretację wydawanej diagnozy przez innego specjalistę, co w nieoceniony sposób poprawia sprawność procesu leczenia.

Wiedza czy umiejętności samego lekarza nie jest poddawana w wątpliwość – system ICF generuje jednolitą strukturę opisu tego, co zostało przez specjalistę zdiagnozowane – na podstawie jego osobistej wiedzy specjalistycznej, mając do dyspozycji narzędzie pomocnicze w postaci systemu ICF.

Trzymając się tej retoryki, warto wspomnieć również o tym, że korzystanie z narzędzia stworzonego przez WHO, mamy możliwość skorzystania z usystematyzowanego schematu kodowania informacji zdrowotnych dla systemów informatycznych, z których korzystają przychodnie, szpitale, prywatne kliniki. Ten element daje nam sprawdzone i bezpieczne narzędzie do gromadzenia i sprawnego przekazywania informacji wszystkim zainteresowanym stronom, o których już wspominałem – pacjentom, lekarzom, a także firmom ubezpieczeniowym.

Podsumowując z perspektywy pacjenta – upowszechnienie systemu ICF powoduje usprawnienie i ujednolicenie otrzymywania informacji o swoim stanie zdrowia, daje nam bazę, w której wszelkie dotychczas wydawane opinie lekarskie są dostępne. ICF to pewność,  że ubezpieczenie, które powinniśmy otrzymać będzie jasno i precyzyjnie wydawane, oszczędzając nam niejednokrotnie wielu aktów biurokracji.

Klasyfikacje Niepełnosprawności