Mobbing w szkole

Jak udowodnić mobbing w pracy i nie tylko?

W ostatnich latach, nad czym wszyscy bardzo ubolewamy, coraz częściej mamy okazję zetknąć się z przykrym zjawiskiem, którym jest mobbing. W początkowych fazach swojego istnienia zjawisko to występowało w dużych korporacjach, później zaczęło być widoczne w mniejszych firmach. A w chwili obecnej doszło już do tego, że z mobbingiem mamy do czynienia nawet szkołach. Co gorsza chodzi tu nie tylko o szykanowanie nauczycieli, ale też małych i biednych dzieciaków, dla których działania te są najbardziej szkodliwe. I o mobbingu w szkole chcieliśmy dziś napisać kilka słów

Czym jest mobbing i jakie są jego skutki?

Zanim przejdziemy do omawiania sytuacji, w których dochodzi do mobbingu w szkole chcemy krótko i zwięźle wytłumaczyć niewtajemniczonym czym jest mobbing i jakie mogą być jego skutki. Zgodnie ze swoją definicją mobbingiem nazywane jest długotrwałe i powtarzające się działanie skierowane na wybraną osobę w celu znęcania się nad nią psychicznie lub fizycznie. Za typowe działania mobbingowe uznać można chociażby szykanowanie, izolowanie, naśmiewanie się, obmawianie, szantażowanie czy przemoc fizyczną. Jak więc widzicie nie jest to nic przyjemnego.

Osoby, nad którymi inni się znęcają ponoszą tego straszne skutki. Przede wszystkim odbija się to na ich psychice: są smutne, przygnębione, często wpadają w depresję, mają niskie poczucie własnej wartości, potrafią nawet mieć problemy z koncentracją, a z czasem pojawiać mogą się u nich myśli samobójcze. Powszechnie znane są również psychosomatyczne skutki mobbingu, spośród których wymienić chcemy między innymi jadłowstręt, bóle głowy czy zakłócenia snu.

Mobbing w szkole wobec nauczyciela

Może Was to zdziwi, ale w kwestii mobbingu w szkole chcemy najpierw wspomnieć o tym, który wymierzany jest w nauczyciela. Chodzi tutaj głównie o relacje pomiędzy dyrektorem, a nauczycielami, bowiem najczęściej mobbing występuje właśnie na linii przełożony -> podwładny. W Polsce w wielu szkołach znajdują się nauczyciele oskarżający swoich dyrektorów o zastraszanie, stresowanie, naśmiewanie się czy szykanowanie. Mało tego, zdarzają się również sytuacje, w których dyrektorzy znęcają się nad swoimi nauczycielami fizycznie, często dochodzi również do prób wykorzystania seksualnego. O tym wszystkim mało się mówi, a nie powinno, bowiem tego typu zachowania sprawiają, że dyrektorzy czują się bezkarni. Dlatego zalecamy, aby każdy przypadek mobbingu był zgłaszany, tylko to może pomóc w jego zwalczeniu.

Musicie widzieć, że równie popularny jest mobbing w szkole, do którego dochodzi pomiędzy nauczycielami. Często zdarza się, że jeden z nauczycieli izolowany jest od reszty grona nauczycielskiego, które potrafi się z niego nabijać i śmiać. W takich sytuacjach też trzeba reagować.

Mobbing wobec dzieci

Wszyscy wiemy jak zmienia się nasze społeczeństwo. Dzieci wychowywane są przy telewizorze lub przy komputerze. Grają w gry kryminalne i każdego dnia stykają się z przemocą. To sprawia, że wśród dzieciaków często pojawiają się zwyrodnialcy, którzy nie dbając o uczucia innych pozwalają sobie nad znęcanie się nad słabszymi lub młodszymi kolegami. Potrafią im grozić, bić ich czy też po prostu się z nich naśmiewać. Takie sytuacje, jeśli zdarzają się raz na kiedy, to są normalnością, w końcu każde dziecko chce się czasem pokłócić. Jeśli jednak są długotrwałe i ciągłe, to mogą stanowić ogromny problem, z którym dzieciak sam nie jest sobie w stanie poradzić.

Serdecznie zachęcamy Cię do tego, abyś dokładnie słuchał swojego dziecka. Zwracaj uwagę na jego problemy i bolączki, nawet nie wiesz, że może w swojej szkole przeżywać ono straszne problemy. Jeśli je odkryjesz to nie wahaj się zgłosić sprawy do Rzecznika Praw Dziecka. Dla Twojej pociechy bardzo ważne będzie Twoje wsparcie, a być może rozwiązaniem będzie zmiana szkoły czy nawet klasy.