Kim jest radca prawny?

Kim jest radca prawny?

Gdy potrzebujesz pomocy prawnej, zazwyczaj rozważasz zwrócenie się do kancelarii adwokackiej i skorzystanie z usług adwokata. Być może nie wiesz, że podobne kompetencje i możliwości ma również radca prawny, który także udzieli Ci niezbędnej porady prawnej i może stać się Twoim pełnomocnikiem w sądzie. Kim jest radca prawny i co warto o nim wiedzieć? Poznaj więcej szczegółów na temat tego zawodu. 

Radca prawny to prawnik podobnie jak adwokat, prokurator, notariusz, sędzia i każda inna osoba, która ukończyła wymagające 5-letnie studia prawnicze. Jednak, aby zostać radcą prawnym, trzeba także ukończyć aplikację radcowską i zdać egzamin zawodowy. Dodatkowo przyszły radca prawny musi korzystać z pełni praw publicznych, mieć pełną zdolność do czynności prawnych i odznaczać się nieskazitelnym charakterem. Swój zawód może wykonywać po wpisaniu na listę radców prawnych i złożeniu ślubowania. Wszelkie przepisy związane z jego działalnością znajdziesz w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.    

Czym radca prawny różni się od adwokata?

Kiedy można i warto zgłosić się do radcy prawnego? Przede wszystkim praca radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej. Jest on znakomicie przygotowany do tego, aby udzielać porad prawnych, sporządzać różnego rodzaju pisma prawnicze i opinie prawne, opiniować umowy, a także reprezentować swojego klienta przed sądem i organami administracji publicznej. 

Czym zatem różni się od adwokata? Przed 2015 r. radca prawny nie mógł występować jako obrońca w sprawach karnych i karnoskarbowych. Takie uprawnienia przysługiwały wyłącznie adwokatom. Wprowadzenie nowych przepisów spowodowało, że obecnie radca prawny może być obrońcą w wyżej wymienionych sprawach, o ile nie pozostaje w stosunku pracy. 

W odróżnieniu od adwokata radca prawny może być zatrudniony na umowę o pracę w firmie lub przedsiębiorstwie. Adwokat jest zobowiązany świadczyć swoje usługi w ramach działalności gospodarczej lub będąc wspólnikiem spółki. Różnice pomiędzy prawnikami są też widoczne na sali sądowej. Adwokaci występują w togach z zielonymi żabotami, a radcy prawni zakładają niebieskie żaboty.     

Czy radca prawny może pomóc w każdej sprawie?

Zmieniające się przepisy spowodowały, że obecnie zakres prac radcy prawnego i adwokata jest bardzo zbliżony i świadczą oni pomoc prawną w podobnym zakresie. Wciąż jednak pewne sprawy ze względu na doświadczenie są zarezerwowane dla adwokatów. Mowa tu o sprawach np. karnych lub rozwodowych. Warto jednak wiedzieć i pamiętać o tym, że gdy potrzebujesz specjalisty od przepisów prawnych, pomocny może okazać się także radca prawny. Gdańsk to przykład jednego z wielu miast, gdzie znajdziesz kancelarię radców prawnych z bogatym doświadczeniem. Zaglądając na ich strony internetowe, szczegółowo sprawdzisz, czym się zajmują i jakiego typu usługi świadczą dla swoich klientów. Niektórzy z nich specjalizują się w konkretnych sprawach i dziedzinach prawa, dlatego warto zacząć od rozmowy i dokładnego nakreślenia problemu, aby radca prawny mógł Ci pomóc.