Kim jest konsument?

Kim jest konsument?

Chcąc wyjaśnić czytelnikom kim jest konsument sięgnąć musimy do art. 22 Kodeksu Cywilnego, w którym to zostało to dokładnie wyjaśnione. Otóż zgodnie z treścią wspomnianego artykułu konsumentem jest osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Na podstawie tego zdania zrozumieć można, że osoba fizyczna, aby zostać nazwaną konsumentem musi dokonywać czynności prawnej, a nie jakiegokolwiek innego działania. Dodatkowo określona czynność prawna nie może być związana z jej działalnością zawodową lub gospodarczą.

Od czasu do czasu może zdarzyć się sytuacja, w której będziemy mieli wątpliwości, czy wybrana czynność prawa została wykonana przez kogoś jako przez osobę fizyczną czy też jako przez konsumenta, chodzi tutaj głównie o te przypadki, w których nabyty przedmiot wykorzystywany może być zarówno do użytku osobistego przez daną osobę, jak i profesjonalnego w przypadku prowadzenia przez nią działalności gospodarczej.

W takich właśnie sytuacjach należy rozważyć, czy czynność prawna jest bezpośrednio związana z działalnością gospodarczą lub zawodową danej osoby. Okazuje się bowiem, że jeśli nie występuje żaden bezpośredni związek, to w takim układzie osoba fizyczna występuje tutaj jako konsument.

Jeśli dopatrzono się związku pośredniego, który powiązany jest z prowadzoną działalnością gospodarczą czy zawodową, to należy pamiętać, że on również nie pozbawia osoby fizycznej kwalifikacji konsumenta.

Jedyną sytuacją, która ją tego pozbawia jest związek bezpośredni i jedynie wtedy osobie fizycznej odmówić można statusu konsumenta.