Przejdź do treści

Kara za znęcanie się nad zwierzętami

Problem z głośnymi sąsiadami – jak sobie z nimi poradzić?

Zbliżają się wakacje, to czas gdy wiele ludzi porzuca swoje zwierzęta, zapominając, że nie są one zabawkami, ale żywymi stworzeniami. Również w mediach coraz częściej pojawiają się informacje na temat znęcania się na zwierzętami, przez ich właścicieli. Jednak warto zaznaczyć i podkreślić, że oprawcy zwierząt nie mogą czuć się bezkarni.

Co grozi osobom znęcającym się lub porzucającym zwierzęta?

Polskie prawo zdecydowanie zabrania znęcania się nad zwierzętami. Przez znęcanie rozumie się świadome zadawanie bólu i cierpienia zwierzęciu, również przez wykorzystywanie ich do pracy lub rozrywki, gdy ich stan zdrowia na to nie pozwala. Znęcaniem określa się również stosowanie różnego rodzaju uprząż czy więzów, które zmuszają zwierzę do przebywania w nienaturalnej pozycji, sprawiając cierpienie. Kary spodziewać się mogą również osoby, które zwierzęta porzucają, nie zapewniając im odpowiedniej opieki jak również nie zapewnienie im odpowiedniej racji pożywienia.

Zwierzęta, które są przez swych właścicieli traktowane w sposób okrutny, nie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, może być właścicielowi odebrane, na podstawie decyzji wójta, prezydenta miasta czy burmistrza, który jest właściwy do tego ze względu na miejsce przebywania zwierzęcia. Ma to szczególne znaczenie ekonomiczne np. dla rolników, którym odbiera się np. krowy, które przebywają w nieludzkich warunkach. Odebrane zwierzęta przekazywane są do schronisk dla zwierząt lub w inne wskazane miejsca, gdzie mogą żyć w godnych warunkach np. do schroniska dla zwierząt.

W sytuacji, gdy zachowanie właściciela, czy innej osoby, na skutek znęcania się, dojdzie do zabicia zwierzęcia, sprawca może liczyć się nie tylko z karą grzywny, ale również z wyrokiem pozbawienia wolności do lat dwóch. Ważne jest aby dodać, że takiego samego wyroku i sankcji karnych mogą spodziewać się osoby, które znęcają się nad zwierzęciem. Natomiast w sytuacji, gdy właściciel wykazuje się dużym okrucieństwem, zasądzona kara może wynosić trzy lata pozbawienia wolności.

Co oznacza pojęcie szczególnego okrucieństwa?

Przez stwierdzenie to rozumie się takie zachowanie sprawcy, które wykracza poza granice konieczne do pozbawienia zwierzęcia życia. Jest to celowe torturowanie zwierząt np. przez traktowanie go prądem, bicie itp. Pojęcie to zostało zdefiniowane w ustawie o chronię zwierząt. Mówi ona, że za szczególne okrucieństwo rozumie się sytuacje, gdy sprawca znęcania się nad zwierząt, wybiera szczególnie drastyczne środki i metody zadawania bólu, prowadzącego do śmierci zwierzęcia. Szczególnie podkreślana jest sytuacja, gdy sprawca zadaje śmierć zwierzęciu w sposób powolny, z premedytacją zwiększając jego cierpienia i wydłużając agonię.

Inną sankcją karna, której może spodziewać się właściciel znęcający się nad zwierzęciem jest zakaz posiadania zwierząt od roku do dziesięciu lat. Sąd również może zażądać zapłaty nawiązki w kwocie minimalnej 500 zł, którą skazany zobowiązany jest wpłacić na cel związany z ochroną. Maksymalna kwota nawiązki zasądzonej przez sąd, może wynosić 100 000 złotych.