Według wprowadzonej wraz z początkiem 2013 r. nowelizacji Prawa pocztowego, na każdym właścicielu domu jednorodzinnego i wielorodzinnego spoczywa odpowiedzialność umieszczenia na terenie swojej posesji skrzynki na listy. Skrzynka powinna zostać zamontowana na ogrodzeniu lub na drzwiach budynku.

Co grozi za nieposiadanie skrzynki?

Jeszcze przed 2013 r. nie stosowano żadnych kar za brak skrzynki pocztowej na terenie posesji, jednak na mocy nowej ustawy, niedostosowanie się do przedstawionych wymagań grozi grzywną w wysokości od 50 zł do nawet… 10.000 zł! Jest to kwota budząca spore kontrowersje, jednak ostateczna wysokość kary jest ustalana przez prezesa Urzędu Kontroli Elektronicznej przy uwzględnieniu szkodliwości czynu. Jest to jednak poprzedzone przeprowadzeniem odpowiedniej kontroli.

Grzywna nie dotyczy wyłącznie nieposiadania skrzynki. Jest ona udzielana również wtedy, gdy dostęp do niej jest niemożliwy lub utrudniony, np. jeśli skrzynka na listy została zamontowana po wewnętrznej stronie ogrodzenia.

Przyjmuje się, że skrzynka powinna być łatwo dostępna zarówno dla domowników, jak i listonosza dostarczającego pocztę. Ponadto wymagane jest zamontowanie jej według określonej wysokości, tzn. pomiędzy 70 a 160 cm nad podłożem.

Informacje odnośnie samej skrzynki pocztowej

Wygląd takiej skrzynki jest kwestią indywidualną i zależną od właściciela posesji. Istotne są jednak jej gabaryty. Odpowiednia skrzynka powinna pomieścić koperty o formacie C4 oraz przesyłki o całkowitej grubości do 60 mm, a jej otwór wrzutowy powinien mieć wymiary 23,5 cm x 2 cm.

Taka skrzynka odbiorcza musi także posiadać zamek, do którego dostęp powinni mieć wyłącznie mieszkańcy domu, a otwór wrzutowy powinien uniemożliwiać wyjęcie ze skrzynki listu lub przesyłki. W przypadku skrzynek montowanych na zewnątrz budynku musi zostać zainstalowane odpowiednie zabezpieczenie przed wszelkimi warunkami atmosferycznymi.

Wszelkie informacje dotyczące lokalizacji i wymiarów skrzynki pocztowej oraz dostępu do niej zostały ustalone według rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Środowiska.

Co zrobić w przypadku otrzymania kary pieniężnej?

Każdy właściciel lub współwłaściciel nieruchomości gruntowej, któremu wlepiono grzywnę za brak skrzynki, jej niewłaściwy montaż lub utrudniony dostęp do niej, ma prawo odwołania się od tej decyzji i odwołania się do sądu w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia kary finansowej. W pewnych przypadkach jest ona anulowana, jeżeli poziom szkodliwości tego czynu jest w rzeczywistości znikomy, a właściciel nieruchomości na poważnie potraktuje powód przyznania takiej kary i w krótkim czasie naprawi swój błąd.

Osoby posiadające dom jednorodzinny lub wielorodzinny często nie zdają sobie sprawy z pewnych obowiązków, z których muszą się wywiązywać. W czasach ciągłych zmian regulacji prawnych, taka skrzynka pocztowa musi znajdować się na terenie każdej posesji. Koszt jej zakupu i zamontowania nie przekracza kilkudziesięciu złotych, a w obliczu przyznawania tak wysokich kar i grzywien, tym bardziej należy zająć się tą sprawą, aby uniknąć przykrej sytuacji uszczuplenia domowego budżetu i ewentualnej batalii sądowej.

W rzeczywistości nie wiadomo, dlaczego na właścicielach nieruchomości został nałożony obowiązek zamontowania skrzynki pocztowej i łatwego dostępu do niej. W oburzonym ustanowioną regulacją społeczeństwie krążą pogłoski i spekulacje o próbie podreperowania budżetu państwowego wpływami z wlepianych kar pieniężnych.

Przeczytaj też: