Jak prowadzić handel elektroniczny zgodnie z prawem? – porady dla właścicieli e-commerce

Jak prowadzić handel elektroniczny zgodnie z prawem? – porady dla właścicieli e-commerce

E-commerce staje się coraz chętniej realizowanym pomysłem na biznes. Ku takiej decyzji skłania fakt, że coraz więcej aspektów naszego życia, w tym również zakupy, przenosimy do Internetu. Sprzedaż przez Internet regulowana jest jednak przez wiele przepisów prawa, które w dużej mierze sporządzane są w taki sposób, by sprzyjać konsumentom. Co warto wiedzieć na temat regulacji prawnych związanych z e-commerce?

Podstawy prawne dla właścicieli e-commerce-ów

Głównym aspektem prawnym związanym z prowadzeniem handlu przez Internet jest przestrzeganie praw przysługujących kupującemu oraz poinformowaniu go o tych prawach. Źródłami prawa, które określają regulacje związane z tą formą prowadzenia handlu są:

  • Kodeks cywilny,
  • Ustawa o ochronie danych osobowych,
  • Ustawa o świadczeniu usług na odległość,
  • Ustawa o prawach konsumenta.

W prowadzeniu e-commerce’u konieczne jest ścisłe przestrzeganie każdego z tych aktów prawnych. Niezgodność działań może skutkować nie tylko nieważnością umowy zawartej na odległość, ale również konsekwencjami prawnymi dla właściciela sklepu internetowego.

Stwórz regulamin sklepu

Obowiązkiem każdego e-commerce’u jest sporządzenie regulaminu dla użytkowników, który jest zgodny ze wszystkimi obowiązującymi aktami prawnymi. Kluczowa dla wszystkich właścicieli sklepów internetowych jest informacja, że wewnętrzne regulaminy sklepów czy punktów usługowych nie mogą być działać na niekorzyść konsumenta w stosunku do przepisów regulowanych przez akty prawne. Obsługa prawna sklepu internetowego daje gwarancję, że wszystkie punkty regulaminu e-commerce’u będą zgodne z obowiązującym prawem.

Zadbaj o zgodny z prawem przebieg procesu zakupowego

Proces zakupowy wiąże się z przejściem przez kupującego przez kilka kolejnych kroków, podczas których dodaje produkty do wirtualnego koszyka, potwierdza zakup, wybiera sposób dostawy i metodę płatności i wreszcie – w przypadku wyboru przedpłaty dokonuje płatności.

Na każdym z tych etapów kupujący musi mieć możliwość zapoznania się z regulaminem sklepu. Ponadto każdy krok musi być dla niego przejrzysty i jasno informować o tym, jakie kroki klient podejmuje, z czym one się wiążą i jakie opłaty generują. Koniecznością zgodnego z prawem dokonania zakupu przez Internet jest potwierdzenie przez klienta zaznajomienia się z regulaminem.

Obowiązek potwierdzenia zakupu dokumentem

Sklepy stacjonarne potwierdzają dokonanie zakupu poprzez wystawienie faktury lub paragonu. Sklepy internetowe również mają obowiązek wystawienia pisemnego potwierdzenia sprzedaży, które, wydrukowane, może być dołączone do przesyłki z zakupionym towarem lub za zgodą kupującego wysłane e-mailem w formie elektronicznej. Jakie informacje powinien zawierać taki dokument?

  • Dane kupującego oraz sprzedawcy.
  • Zestawienie zakupionych przedmiotów oraz ich cen.
  • Informację o sposobie dostawy oraz wynikających z niej kosztach.
  • Informację o metodzie płatności.
  • Informację o sposobie składania reklamacji.
  • Informację o możliwości odstąpienia od umowy.

To tylko najważniejsze z wielu prawnych aspektów prowadzenia handlu internetowego. praktyka pokazuje, że większość e-commerce-ów korzysta z porad prawnych, dzięki którym może w pełni legalnie prowadzić swój biznes.