Upadłość, plajta, bankructwo – ten proces określany jest kilkoma różnymi terminami. Dotyczy on sytuacji, w której dłużnik staje się niewypłacalny, natomiast sama upadłość włącza także wspólne dochodzenie roszczeń przez jego wierzycieli. Zastosowanie ma w tym przypadku ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo Upadłościowe i Naprawcze – reguluje ona zasady dochodzenia roszczeń.

Rodzaje upadłości

Istnieją dwa rodzaje prowadzenia postępowania upadłościowego. Są to:

  • upadłość likwidacyjna – jest ona skoncentrowana na sprzedaży majątku dłużnika i zaspokojeniu roszczeń wierzycieli z tej sumy, która została pozyskana ze sprzedaży
  • upadłość mająca na celu zawarcie układu – pozwala na kontynuację działalności przedsiębiorcy poprzez zawarcie układu z jego wierzycielami

W praktyce większość prowadzonych postępowań upadłościowych zmierza do dokonania likwidacji przedsiębiorstwa.

Upadłość likwidacyjna i jej cel

Zasadniczo naczelnym celem upadłości likwidacyjnej, jak zostało już wskazane, jest zbycie majątku dłużnika, także upadłego przedsiębiorstwa, aby w ten sposób zaspokoić wierzycieli z uzyskanych środków. W przypadku upadłości likwidacyjnej zarząd przedsiębiorstwa przejmowany jest przez syndyka i następuje spieniężenie majątku.

Zalety upadłości likwidacyjnej

Upadłość likwidacyjna w porównaniu do tej dotyczącej zawarcia układu z wierzycielami ma kilka ważnych zalet. Najważniejszą zaletą upadłości likwidacyjnej jest też fakt, że te firmy, które zaczynają nową działalność, zachowują uzyskane z niej dochody w całości dla siebie – nie obciążają ich obowiązki spłaty następnych sum. Istotnym atutem jest w tym przypadku możliwość rozpoczęcia działalności przez przedsiębiorcę czy przedsiębiorców pod inną firmą nawet w trakcie procedury.

Wady upadłości likwidacyjnej

Główną wadą upadłości likwidacyjnej jest fakt, że przedsiębiorca nie ma wówczas możliwość kontynuowania działalności gospodarczej w dotychczasowo posiadanej firmie. Nie można również korzystać z tych przywilejów, które dotyczą upadłości układowej zgodnie z prawem upadłościowym. Również ten przedsiębiorca, który jest w stanie upadłości likwidacyjnej, nie może już samodzielnie zarządzać swoją firmą – odpowiedzialny jest za to syndyk. Przedsiębiorca musi udzielić wtedy wszystkich koniecznych wyjaśnień, czasami także nie może opuszczać terytorium kraju bez uzyskania odpowiedniego zezwolenia.

Gdzie szukać pomocy?

W przypadku upadłości warto poszukać pomocy w kompetentnych biurach doradczych, które mogą wówczas podsunąć optymalne rozwiązania, by cały ten proces mógł przebiec zgodnie z wymogami prawnymi, a także dać dla przedsiębiorcy jak najlepszy wynik.

Jednym z biur, które świadczą kompleksowe usługi doradcze w ramach upadłości likwidacyjnej, jest biuro AB Consulting z Krakowa. Zapewnia ono swoim klientom pełne strategiczne doradztwo prawne w zakresie zakładania, prowadzenia oraz likwidacji działalności gospodarczej.

Więcej na temat upadłości likwidacyjnej można poczytać na stronie internetowej biura AB Consulting pod adresem: http://www.abconsulting.pl/upadlosc-likwidadcyjna.html.