Czym jest kodeks rodzinny i opiekuńczy?

Kary cielesne a prawo rodzinne

W tym artykule chcemy wyjaśnić Wam czym jest kodeks rodzinny i opiekuńczy wyjaśniając dodatkowo czego dotyczą postanowienia zawarte w ramach kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Planujemy tu również przedstawić Wam informacje odnośnie tego jakie sprawy związane z funkcjonowaniem rodziny regulowane są w tym zbiorze dokumentów prawnych. Na koniec wyjaśnimy co sprawia, że kwestie związane z życiem rodzinnym zajmują szczególne miejsce w świetle regulacji prawnych. Zachęcamy do lektury!

Prawo rodzinne i kodeks rodzinny i opiekuńczy

Łatwo zdać sobie sprawę, że sama nazwa “Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego” w dość dosadny sposób określa, że jej istotą jest stworzenie zbioru przepisów prawnych tyczących się tego zagadnienia. Krótko zatem mówiąc kodek rodzinny i opiekuńczy zajmuje się regulacją spraw powiązanych z zapewnieniem odpowiednich stosunków prawnych pomiędzy członkami rodziny. I w tym, że kodeks taki istnieje nie ma nic dziwnego, zwłaszcza zważywszy na to, że rodzina przez wielu uznawana jest za podstawową komórkę, bez której niemożliwe byłoby prawidłowego funkcjonowanie społeczeństwa i Państwa.

Rozwijając kwestię tego czym jest kodeks rodzinny i opiekuńczy chcemy zaznaczyć, że jest on mówiąc najprościej zbiorem aktów i dokumentów prawnych, które zarządzają kwestiami związanymi z życiem rodzinnym. Postanowienia, które zawarte są w tym kodeksie odnoszą się do rodziny jako do komórki społecznej. Ich zadaniem jest dbanie o zagwarantowanie skutecznych regulacji prawnych w ramach jej funkcjonowania.

Głównymi kwestiami związanymi z życiem rodzinnym są rodzicielstwo i partnerstwo. I to na tych sprawach w dużej mierze skupia się kodeks rodzinny i opiekuńczy. Tyczy się on spraw związanych z zawieraniem małżeństw, praw i obowiązków małżonków, kwestii związanych z ojcostwem i rodzicielstwem, a także szeroko omawia regulacje prawne pomiędzy rodzicami i dziećmi.

To właśnie w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym omawiane są również kwestie związane z alimentami czy przysposobieniem dzieci, a także te związane z rozwodem, separacją czy opieką nad ubezwłasnowolnionymi.