Przejdź do treści

Wypowiedzenie umowy UPC, czyli rezygnacja z UPC

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – główne informacje

W przypadku zawarcia umowy z UPC, w ramach świadczenia usług określonych w ofercie Operatora, możemy wypowiedzieć umowę. Trzeba to jednak zrobić w sposób profesjonalny, zatem musimy dopilnować wszelkich elementów, które powinny się składać na owo wypowiedzenie.

Jak wypowiedzieć umowę UPC?

Zacznijmy od tego, że mamy dwa, a właściwie nawet trzy kanały, przez które możemy złożyć wypowiedzenie.

Po pierwsze, najwygodniejszym pod kątem potrzebnego czasu i stopnia skomplikowania sposobem, będzie złożenie wypowiedzenia przez Internet. Przy takim wniosku, musimy podać dane, takie jak:

– numer identyfikacyjny, który zostaje nam nadany w momencie podpisania pierwszej umowy z UPC

– nasze pełne imię i nazwisko, w takiej samej formie, jak w dokumentach tożsamości

– dokładne dane teleadresowe miejsca, w którym zainstalowana jest usługa UPC

Ponadto, możemy złożyć takie pismo z rezygnacją z UPC drogą listowną lub też osobiście, w najbliższym naszemu miejscu zamieszkania Punkcie Obsługi Klienta.

Koszt rozwiązania umowy z UPC

Wraz z wypowiedzeniem umowy UPC, jeżeli nie jest ono składane na miesiąc przed końcem obowiązującej nas umowy, będziemy zmuszeni pokryć koszta kary umownej, które są dokładnie określone w regulaminie świadczenia usług UPC. Ich wysokość uzależniona jest od okresu, który został nam do faktycznie ustalonego końca umowy.

Zwrot sprzętu po wypowiedzeniu umowy UPC

Kolejnym elementem przy wypowiadaniu umowy, o którym musimy bezwzględnie pamiętać, jest to, że należy zwrócić sprzęt UPC – router lub dekoder – w terminie 14 dni od wypowiedzenia umowy UPC. Jeżeli tego nie zrobimy, wypowiedzenie może zostać rozpatrzone negatywnie, a poza tym – możemy mieć jeszcze dodatkowy problem, pod postacią nałożenia finansowej kary.

Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości w zakresie procesu wypowiadania umowy, zawsze możemy posłużyć się infolinią lub działem FAQ na stronie internetowej Operatora. Najskuteczniejszym sposobem będzie jednak samodzielna rozmowa z pracownikiem w punkcie stacjonarnej obsługi klientów.

Exit mobile version