Przejdź do treści

Zmiana komplementariusza a długi

Koszty procesu o zaniżone odszkodowanie

Kilka dni temu napłynęło do nas zapytanie od człowieka, który chciał dowiedzieć się jak wygląda kwestia długów spółki w przypadku zmiany komplementariusza. Osoba ta miała świadomość, że w przypadku spółki komandytowej komplementariusz za długi spółki odpowiada całym swoim majątkiem. Niejasna była dla niego jednak kwestia tego co z odpowiedzialnością za długi spółki dzieje się w sytuacji, gdy komplementariusz dobrowolnie pozwala na to, aby doszło do zmiany komplementariusza. Dziś chcemy Wam to dokładnie i szybko wyjaśnić.

Komplementariusz, który pełni tę funkcję odpowiada za długi spółki do momentu, w którym z funkcji tej zostaje uwolniony. Nowy komplementariusz z kolei “dziedziczy” długi spółki z przeszłości i odpowiedzialny ja za nie wspólnie z komplementariuszem występującym.

Podsumowując w chwili wystąpienia ze swojej roli komplementariusz odpowiada tylko za te długi spółki, które wygenerowano do tego momentu. Wstępujący komplementariusz odpowiada z kolei za długi wygenerowane za czasów poprzednika, jak i te, które pojawić mogą się w przyszłości.

Exit mobile version