Przejdź do treści

Wady i zalety spółki z o.o.

Wady i zalety spółki z o.o.

Chcesz założyć firmę? Zastanawiasz się nad tym, jaką formę działalności wybrać? Dziś podpowiemy jakie są najważniejsze wady i zalety spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najpopularniejszą formą spółki w Polsce. Wg danych GUS-u, w I półroczu 2016 w naszym kraju było zarejestrowanych 478891 spółek, z czego aż 401392 to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Czym jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością?

Spółka z o.o. jest osobowością prawną. Oznacza to, że posiada zdolność do zaciągania zobowiązań we własnym imieniu, może nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe.

Taka forma działalności może zostać utworzona przez jedną lub kilka osób.

Udziałowcy sp. z o. o. mogą zawiązać spółkę na podstawie umowy spółki w formie aktu notarialnego. Mogą również skorzystać z elektronicznego systemu S24 i założyć spółkę przez internet.

Koszty założenia spółki z o.o w tradycyjny sposób

Jeśli zarejestrujesz spółkę na podstawie umowy w formie aktu notarialnego będziesz miał obowiązek zapłaty taksy notarialnej. Jej wysokość zależy od wysokości kapitału zakładowego. W przypadku kapitału w wysokości 5000 zł, będzie to 160 zł + vat. Złożenie wniosku do KRS na urzędowym formularzu wraz z załącznikami to koszt 500 zł. Do kosztów założenia spółki należy dodać jeszcze opłatę za odpisy – podczas zakładania spółki konieczne jest sporządzenie dwóch takich dokumentów. Koszt jednej strony tekstu to 6 zł netto.

Konieczne będzie też pokrycie opłaty za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia lub obwieszczenia o wpisie do KRS. Obecnie wynosi ona 100 zł.

Następnym kosztem jest podatek od czynności cywilnoprawnych, który wynosi 0,5% kapitału zakładowego.

Uwaga: podstawę wyliczenia podatku można pomniejszyć o:

* koszt stworzenia umowy spółki z o.o. w formie aktu notarialnego i jej odpisów,
* koszt wpisu do KRS,
* koszt ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Proces rejestracji spółki w tradycyjny sposób trwa zazwyczaj o 4 do 6 tygodni.

Koszty założenia spółki z o.o poprzez formularz S24

W przypadku rejestracji spółki w trybie S24 koszty przedstawiają się następująco:

250 zł – opłata od wniosku o zarejestrowanie spółki z o.o. w rejestrze przedsiębiorców w KRS;

100 zł – opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
0,5 % łącznej wartości kapitału zakładowego – podatek od czynności cywilnoprawnych.

W przypadku wniosków, składanych na formularza S24 sądy z reguły  rozpatrują je w ciągu kilku dni.

Uwaga: również w tym przypadku podstawę obliczenia podatku można pomniejszyć o:

* koszt wpisu do KRS,
* koszt ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Co ważne, na uiszczenie podatku przedsiębiorca ma 14 dni od momentu podpisania umowy spółki. Bez znaczenia jest tutaj fakt, czy w tym czasie spółka zostanie wpisana do KRS, czy wniosek zostanie odrzucony (co czasem się zdarza).

Ograniczona odpowiedzialność udziałowców

Kluczową zaletą takiego rodzaju spółki jest ograniczona odpowiedzialność  udziałowców,  wyłącznie do wkładów wniesionych do spółki.

W przypadku nieudanego interesu każdy z udziałowców będzie mógł ochronić swój prywatny majątek, licząc się ze stratą jedynie tego, co wniósł do spółki. – twierdzi Przemysław Boruch – Dyrektor Zarządzający McCarthy & Taggart Group.

Niższe koszty dla małych podatników

Nie wszyscy wiedzą, że od początku 2017 podatek od niektórych osób prawnych (CIT) zostanie obniżony z 19 do 15 proc. Jest to dobra wiadomość dla przedsiębiorców, których wartość przychodów ze sprzedaży brutto nie przekracza w skali roku ok. 5 mln 280 tys. Zł. Dzięki obniżeniu podatku spółki będą miały większe szanse na rozwój, budowanie kapitału i zwiększenie przewagi konkurencyjnej.

Efektem takich decyzji będzie z pewnością również zwiększenie liczby spółek prawa handlowego.

Wysokie koszty księgowości? Tylko pozornie

Prowadząc taką działalność przedsiębiorcy mają również obowiązek prowadzenia pełnej księgowości, co nierzadko wiąże się z koniecznością opłacenia zewnętrznej firmy rachunkowej. Warto wiedzieć jednak, że wbrew obiegowej opinii ten koszt nie różni się znacząco od kosztów prowadzenia księgi przychodów i rozchodów i nie będzie dla przedsiębiorcy nadmiernym wydatkiem. Koszty obsługi księgowej spółki z o.o. rozpoczynają się już od 300 zł miesięcznie.

Inne zalety spółki z o. o.

Zawiązanie spółki z o.o. wiąże się z możliwością zaangażowania niewielkiego kapitału własnego (minimum 5000 zł).

Udziały w spółce są dziedziczne, co oznacza, że w przypadku śmierci wspólnika jego „część” dziedziczą spadkobiercy.

Prowadząc spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością podniesiesz swoją wiarygodność, wartość i prestiż w oczach zleceniodawców i potencjalnych kontrahentów.

Podwójne opodatkowanie spółki z o.o.

Główną wadą spółki z o.o. jest podwójne opodatkowanie. Podatek odprowadzany jest zarówno od zysków spółki (CIT), jak również od dywidend, wypłacanych udziałowcom. Warto wiedzieć jednak, że od tej ogólnej zasady istnieje również kilka wyjątków, a przedsiębiorcy wciąż mają legalne szanse optymalizacji.

Czasochłonny proces rejestracji

Sporym mankamentem takiego rodzaju działalności jest czasochłonny proces rejestracji. Zwłaszcza, jeśli wybierzesz tradycyjny sposób zawiązania spółki. Dla osób, które chcą przyspieszyć rejestrację spółki najlepszym pomysłem będzie skorzystanie z formularza S24 lub…zakup gotowej spółki.

Kupując gotową spółkę będziesz mógł rozpocząć działalność nawet tego samego dnia.

Podobnie wygląda sytuacja z rejestracją spółki do vat-u (vat-u UE). Obecnie taki proces może trwać nawet kilka miesięcy. Gotowe, przygotowane do sprzedaży spółki ten etap mają już zazwyczaj za sobą.

Choć zalety spółki z o. o. zdają się górować nad jej wadami, przed podjęciem ostatecznej decyzji o formie prowadzenia działalności warto wnikliwie przeanalizować swoje potrzeby i możliwości.

Tylko w oparciu o rzeczowe, racjonalne informacje możliwe jest podjęcie odpowiedzialnej, celnej decyzji.

Exit mobile version