Przejdź do treści

Otrzymałeś spadek po bliskiej osobie? Oto co musisz dalej zrobić!

Otrzymałeś spadek po bliskiej osobie? Oto co musisz dalej zrobić!
Śmierć bliskiej osoby to przykre wydarzenie. Czasami łączy się to z faktem otrzymania spadku. Sprawdź, jakich formalności musisz dopełnić po tym, gdy dowiesz się, że zostałeś czyimś spadkobiercą.

Co zrobić, gdy dostajesz stwierdzenie nabycia spadku?

Dokument potwierdzający prawo do spadku otrzymuje się u notariusza lub po zakończeniu rozprawy sądowej i odczekaniu trzech tygodni, aż wyrok się uprawomocni. Pierwszym etapem następującym zaraz po nabyciu spadku jest zgłoszenie tego faktu w Urzędzie Skarbowym właściwym dla lokalizacji nieruchomości, którą otrzymałeś po zmarłym.

Urzędy Skarbowe udostępniają na tę okoliczność formularz SD-Z2. Dotyczy on zgłoszenia faktu otrzymania spadku lub darowizny. Na zgłoszenie faktu otrzymania spadku masz czas maksymalnie 6 miesięcy. Możesz to zrobić przez Internet. W zależności od tego, jakie pokrewieństwo występowało pomiędzy tobą a osobą zmarłą, zostanie naliczony odpowiedni podatek lub zastosowane zwolnienie od podatku.

Zgłoszenie zmiany w Księdze Wieczystej nieruchomości

Zmiana właściciela nieruchomości musi zostać zgłoszona w Sądzie właściwym dla jej lokalizacji, w Wydziale Ksiąg Wieczystych. Musisz tam złożyć wniosek KW-WPIS i uiścisz opłatę w wysokości 150 zł. Do prawidłowego wypełnienia wniosku będzie potrzebny numer Księgi Wieczystej, numer aktu notarialnego i dane spadkobiercy. Dokument można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości i wypełnić go w domu wielkimi literami. Pola, których nie będziesz uzupełniać, należy przekreślić. Wniosek można dostarczyć osobiście lub pocztą. Tej sprawy nie można załatwić online.

Kolejny krok – podpisanie umów z dostawcami mediów

Jeśli zmarły właściciel nieruchomości miał podpisane umowy z dostawcami energii elektrycznej, gazu i wody, w momencie śmierci przestały one obowiązywać. Dlatego można udać się do Biura Obsługi Klienta z aktem zgonu i rozwiązać umowę oraz podpisać nową na aktualnego właściciela nieruchomości. Warto wziąć ze sobą akt notarialny potwierdzający fakt otrzymania nieruchomości w spadku.

Sprawy spadkowe – działy spadku

Czasami sprawa nie jest aż tak prosta i spadkobierców jest więcej. Wtedy zasadniczo są dwa wyjścia. Może okazać się, że na drodze ugody uda się podzielić spadek tak, że wszystkie zainteresowane osoby będą usatysfakcjonowane. Jednak może być i tak, że nie będzie się dało dojść do porozumienia. Wtedy konieczna może okazać się pomoc prawnika. Takie sprawy spadkowe najczęściej kończą się w sądzie. Tam, na drodze sądowego rozstrzygnięcia sporu, albo poszczególnym osobom zostaną przyznane ich części spadku, albo nieruchomość zostaje sprzedana i podzielona zostanie kwota uzyskana z transakcji.

Po otrzymaniu spadku warto podzielić na etapy swoje obowiązki związane z tym faktem. Aby ułatwić sobie zadanie, warto korzystać z możliwości załatwienia niektórych formalności za pośrednictwem Internetu.

Więcej informacji na temat spraw spadkowych znajdziesz na stronie: https://www.kancelariamlynska.pl/adwokat-spadek-gdansk/

Exit mobile version