Przejdź do treści

Wniosek o separację

Separacja formalna definiowana jako „rozdzielenie małżonków od stołu i łoża” nie jest tożsama z zakończeniem małżeństwa, pociąga jednak za sobą określone skutki prawne. Małżonkowie ciągle nie mogą wchodzić w nowe związki formalne, ustaje jednak wspólność majątkowa zachodząca pomiędzy nimi, a jeżeli po okresie 300 dni od momentu orzeczenia separacji na świat przyjdzie dziecko, za jego domniemanego ojca nie będzie się uznawało „z automatu” męża matki noworodka. Na małżonkach w stanieseparacji nie ciąży również obowiązek wierności oraz podejmowania wspólnych działań mających na celu zapewnienie dobra rodzinie.

Istnienie prawnych konsekwencji separacji sprawia, że o jej ustanowieniu decydują nie sami małżonkowie, ale sąd, inauguracja postępowania możliwa jest zaś wówczas, gdy złożony zostanie wniosek o separację. Małżonek wnoszący o separację musi podać w nim wszystkie te argumenty, które potwierdzają rozkład pożycia oraz powołać się na okoliczności, które uważa za kluczowe dla zaistnienia tego procesu. Sam wniosek składa się w sądzie okręgowym odpowiadającym miejscu ostatniego wspólnego zameldowania małżonków, warto przy tym zwrócić uwagę na to, czy pojawiają się w nim aktualne adresy każdej z zainteresowanych stron. Wniosek jest przy tym ważny jedynie wówczas, gdy uzupełnia go czytelny podpis strony starającej się o separację.

Nic nie stoi na przeszkodzie temu, aby wniosek o separację napisać samodzielnie zwłaszcza, że w Internecie można bez trudu znaleźć wszystkie ważne informacje z nim związane. Jeżeli jednak osoba składająca pozew do sądu nie czuje się na siłach, wcale nie stoi w związku z tym na straconej pozycji. Przygotowywaniem dokumentów tego typu zajmują się również doświadczeni prawnicy, którzy są w stanie zagwarantować nie tylko ich wysoką wartość merytoryczną, ale i przystępną cenę.

Exit mobile version