Przejdź do treści

Sprawa rozwodowa a pomoc adwokata

Sprawa rozwodowa a pomoc adwokata

Miłość się kończy, majątek się powiększa, zmieniają się nasze poglądy, zmieniają się … można by długo wyliczać. Zdarza się, że jedna połowa małżeństwa lub oboje małżonkowie mają dość wspólnego pożycia i pozostaje tylko rozwód. Rozwód lub separacja są możliwe w prawie cywilnym.

Co na to kościół?

Kościół nie uznaje rozwodów, można natomiast starać się przed sądem biskupim o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Sprawami tymi zajmują się adwokaci specjaliści w prawie kanonicznym. Dotyczą one wyłącznie sfery duchowej. Prawidłową skargę powodową do właściwego miejscowo Sądu Biskupiego, powinien sporządzić doświadczony prawnik kanonista. Procesy przed sądami diecezjalnymi mają zupełnie inną specyfikę niż przed sądem cywilnym. Są długie i „mało przyjemne” dla stron. Musimy się przygotować na pytania dotyczące naszego zdrowia, intymności i szeregu spraw bardzo osobistych. Odbywają się zaocznie w oparciu o dostarczone dowody, nie ma konfrontacji świadków i stron, nie ma ławy przysięgłych. W praktyce proces w pierwszej instancji trwa około 2 lat, a druga instancja trwa około roku. Jest to proces III instancyjny zależnie od wyników I i II instancji. Bez pomocy renomowanej kancelarii adwokackiej specjalizującej się w prawie kanonicznym trudno przejść pomyślnie przez proces stwierdzenia nieważności małżeństwa. Dowiedz się więcej o rozwodzie kościelnym na Baraniewski.pl

Rozwód w prawie cywilnym

Po II wojnie światowej prawo małżeńskie wprowadziło obowiązek zawierania ślubów cywilnych. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy zakłada, że każde małżeństwo może zostać rozwiązane przez rozwód. Pozew o rozwód składamy we właściwym sądzie okręgowym. Rozwód z orzeczeniem o winie jest podstawową formą rozwodu, określoną przez prawo. Winnego rozpadowi związku ustala sąd. Wydanie orzeczenia o winie jednego z małżonków ma za sobą szereg konsekwencji niekorzystnych dla strony winnej rozpadu związku. Winny rozpadu związku może zostać pozwany o alimenty, eksmitowany ze wspólnego mieszkania. Rozwód z orzeczeniem o winie nie wpływa na sposób podziału majątku wspólnego chyba, że okoliczności kluczowe dla orzeczenia winy ( np. alkoholizm, hazard) mają istotny wpływ na ich majątek wspólny. W trakcie sprawy rozwodowej z orzeczeniem winy musimy się liczyć z ostrą argumentacją strony przeciwnej. Przeważnie pojawiają się dowody i świadkowie, których istnienia nie przewidzieliśmy. Sprawy, które uważaliśmy za mało ważne urastają do rangi problemów. Sąd może też orzec winę obojga małżonków. Aby zaoszczędzić sobie i bliskim zdrowia, upokorzenia, konieczności zebrania dowodów i strat finansowych warto skorzystać z pomocy kancelarii adwokackiej. Prawnik specjalizujący się sprawach rozwodowych umożliwi sprawne przejście sprawy rozwodowej.

Co zrobić, gdy oboje małżonkowie chcą rozwodu?

Szybszą i mniej stresującą formą rozwodu jest rozwód bez orzekania o winie. Jeśli małżonkowie złożą do sądu wniosek o odstąpienie od wydania orzeczenia o winie jednego lub obu małżonków sąd może odstąpić od wydania takiego orzeczenia. Należy pamiętać, że taka forma rozwodu ma określone konsekwencje prawne. Żadna ze stron nie może domagać się orzeczenia alimentów. Rozprawa jest krótka, nie trzeba przedstawiać świadków ani dowodów. Obie formy rozwodu są obojętne dla podziału majątku i ustalenia opieki nad dziećmi. Rozwód, w jakiej formie czy tylko separacja? Jak rozwiązać te problemy przy minimalnych stratach pomocne mogą być porady doświadczonego prawnika specjalizującego się sprawach rozwodowych. W każdym mieście od Warszawy po Pcim znajdziesz kancelarię adwokacką chętną do pomocy.

Exit mobile version