Przejdź do treści

Podział majątku – czego spodziewać się na rozprawie?

Podział majątku - czego spodziewać się na rozprawie?


Mogłoby się wydawać, że podział majątku następuje na rozprawie rozwodowej. Nic bardziej mylnego.

Mogłoby się wydawać, że podział majątku następuje na rozprawie rozwodowej. Nic bardziej mylnego. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy sąd jedynie formalnie potwierdza ugodę małżonków dotyczących podziału wspólnego majątku. Rozpatrzenie takiego wniosku nie może powodować zwłoki w toczącym się już postępowaniu, a podział jest wyłącznie kwestią formalną.

Prawo rodzinne – kiedy złożyć wniosek o podział majątku?

Złożenie wniosku o podział wspólnego majątku może odbywać się w dowolnie wybranym terminie. Nie ma tutaj ryzyka, że sprawa ulegnie przedawnieniu. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wnieść o podział majątki nawet kilka lat po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego. Trzeba jednak pamiętać, że owy wniosek musi być poparty stosowną dokumentacją. Należy udowodnić, że dochodzony majątek nam się naprawdę należy. Warto przygotować m.in. rachunki, faktury, wyciągi, akta notarialne, umowy itd. Wszystko zależy od indywidualnego przypadku. Jeśli nie jesteśmy pewni, w jaki sposób przygotować się do rozprawy, to powinniśmy skorzystać z porady wykwalifikowanego prawnika. Jego wiedza oraz doświadczenie pozwolą nam osiągnąć zamierzone cele.

Jak wygląda rozprawa o podział majątku?

Wiele osób obawia się, że rozprawy o podział majątku są skomplikowane, a dochodzenie swoich racji jest procesem złożonym. Owszem nie jest to łatwa sprawa, ale jeśli zgromadzimy niezbędną dokumentację, to jej przebieg będzie o wiele prostszy. Istotnym jest, aby przygotować się na pytania, które może zadać sąd. Podczas rozprawy może paść pytania o to, w jaki sposób finansowane były konkretne składniki majątku wspólnego. Sąd ma obowiązek ustalić, która strona ma większy udział. Duże znaczenie ma również to, czy składniki majątku wspólnego były finansowane z budżetu osobistego, czy też wspólnego. Działa to również w drugą stronę – czy majątek osobisty jednej strony był finansowany z budżetu wspólnego. Wszelkie pytania zadawane przez sąd mają jedynie na celu określenie stanu faktycznego. Nie godzą one w interesy żadnej ze stron postępowania.

Koszt złożenia wniosku o podział majątku

Złożenie wniosku o podział majątku nie jest darmowe. Opłata ta wynosi 1000 zł. W przypadku, gdy małżonkowie przedstawią gotowy projekt podziału majątku wspólnego, to koszt złożenie wniosku będzie wynosił 300 zł. Jest to więc znacząca różnica w cenie. Trzeba również wspomnieć, że na całkowite koszty sądowe wpływa wiele czynników. Będą ona wyższe, jeśli sprawa wymaga powołania biegłego, czy też pełnomocnika lub mediatora. Warto również wziąć pod uwagę, że być może niezbędne będzie postępowanie odwoławcze.

Exit mobile version