Przejdź do treści

Paszport dla dziecka a prawo administracyjne

Czy małżonkowie mogą płacić alimenty w czasie trwania małżeństwa?

Paszport dla dziecka a prawo administracyjne. Jakie wymogi formalne muszą zostać spełnione, aby wyrobić paszport dla małoletniego dziecka? Jak wygląda procedura wydania paszportu dla małoletniego dziecka i kto jest uprawniony do złożenia wniosku o wydanie takiego dokumentu? Dowiedz się więcej na temat wnioskowania o paszport dla dziecka.

Paszport dla dziecka a prawo administracyjne

Paszport to dokument, który nadaje uprawnienia do przekraczania granicy i pobytu za granicą. Jednocześnie paszport jest dokumentem poświadczającym obywatelstwo polskie osoby, która się nim legitymuje. Dodatkowo jest również dokumentem poświadczającym tożsamość osoby w nim wymienionej. Jeszcze jakiś czas temu nie było konieczne wyrabianie tego typu dokumentu dla dzieci – prawny opiekun dziecka (najczęściej rodzic) miał jedynie obowiązek zawarcia informacji o dziecku w swoim dokumencie – paszporcie. Obecnie do paszportów biometrycznych i paszportów tymczasowych nie ma możliwości wpisania dzieci, dlatego też zgodnie z najnowszymi postanowieniami w tym zakresie w przypadku dzieci  małoletnich również istnieje konieczność wyrobienia paszportu.

Paszport dla dziecka – gdzie wnioskować?

Wszelkie dokumenty paszportowe, tj. paszporty oraz paszporty tymczasowe są wydawane na terenie kraju. Uprawnienia w zakresie wydawania paszportów posiada wojewoda. Wnioskować o paszport możemy więc w miejscu właściwym ze względu na miejsce stałego zameldowania. Inaczej sprawa wygląda w przypadku wnioskowania o paszport podczas pobytu poza granicami naszego kraju – w takim przypadku, aby wyrobić paszport musimy się zgłosić do odpowiedniej placówki reprezentującej Polskę za granicą – z wnioskiem o wydanie paszportu powinniśmy więc zwrócić się do konsula RP.

Warto nadmienić, że w przypadku osoby małoletniej (dziecka) wniosek o paszport powinien zostać złożony przez opiekuna prawnego dziecka – rodziców lub opiekuna ustawowego dziecka. Wniosek o wyrobienie paszportu dla dziecka powinien być złożony wraz z pełnym zakresem wymaganych dokumentów oraz pobraniu stosownych danych biometrycznych. Obowiązek pobrania danych biometrycznych nie istnieje w przypadku, gdy dziecko nie przekroczyło progu 5-roku życia.

W przypadku, gdy o paszport dla dziecka wnioskuje opiekun prawny, wówczas zobowiązany jest on do przedłożenia zaświadczenie sądu rodzinnego o ustanowieniu opieki nad małoletnim. Jeśli zaś dziecko znajduje się pod opieką rodziny zastępczej, wówczas wymaganym dokumentem jest orzeczenie sądu rodzinnego zezwalające na wydanie paszportu. Warto dodać rónież, że w momencie składania wniosku wymagana jest obecność dziecka (za wyjątkiem dzieci poniżej 5-roku życia), w przypadku odbioru wyrobionego dokumentu nie ma natomiast konieczności osobistego wstawiennictwa dziecka – paszport może odebrać  którekolwiek z rodziców lub opiekunów prawnych.

Exit mobile version