Przejdź do treści

Jak złożyć pozew o rozwód?

Jak złożyć pozew o rozwód?


Planujesz zakończenie związku małżeńskiego? To trudny i bolesny proces, który ponadto wymaga przygotowania wielu dokumentów. Jednym z najważniejszych jest pozew o rozwód. Jak i gdzie go złożyć? Podpowiadamy.

Gdzie złożyć pozew o rozwód?

Jeśli między małżonkami doszło do trwałego rozkładu pożycia (co oznacza, że zerwana została więź emocjonalna, fizyczna oraz ekonomiczna), każde z nich może wnieść pozew o rozwód. Zanim jednak do zrobi, musi określić, jaki jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania.

Sprawami o rozwód zajmuje się sąd okręgowy. Wybiera się wtedy ten okręg, w którym małżonkowie posiadali ostatnie wspólne miejsce zamieszkania i przynajmniej jedno z nich nadal tam przebywa. Jeśli natomiast nie posiadacie wspólnego miejsca zamieszkania, pozew trzeba wnieść do sądu okręgowego właściwego dla miejsca, w którym przebywa pozwany. A gdy nie można tego ustalić, pozew wnosi się do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania powoda (czyli osoby, która składa wniosek o ustalenie rozpadu pożycia małżeńskiego).

Jest to bardzo skomplikowane, dlatego pozew o rozwód może pomóc złożyć adwokat (adwokat-krzyzak.pl). Specjalista nie tylko pomoże z uzupełnieniem niezbędnej dokumentacji, ale także dostarczy ją w odpowiednie miejsce.

Jak złożyć pozew o rozwód? Krok po kroku

Gdy już zostało ustalone, do jakiego sądu okręgowego należy złożyć pozew, można przygotować wniosek. W pierwszej kolejności należy określić strony postępowania, czyli podać dokładne dane dotyczące każdego z małżonków. W pozwie muszą znaleźć się wasze imiona i nazwiska, aktualne adresy oraz wykonywane zawody.

Następnie trzeba wnieść swoje żądania. Jeśli planujesz rozwód z orzekaniem o winie, musisz wskazać, kto powinien za to odpowiadać. Zwykle udowadnia się to w trakcie przesłuchania świadków, nie możesz więc zapomnieć o tym, aby w pozwie zażądać ich obecności na sali rozpraw.

Najważniejszym krokiem jest uzasadnienie pozwu. To jest często najtrudniejsza część, ponieważ trzeba podać powody, na skutek których nastąpił zupełny rozkład pożycia. Musisz przedstawić dokumenty, które to potwierdzają. Ponadto w uzasadnieniu opisuje się sytuację majątkową małżonków, a gdy posiadacie dzieci, na które żądasz alimenty, trzeba wyszczególnić ich potrzeby.

Do wniosku trzeba dołączyć załączniki: akt małżeństwa, zaświadczenie o zarobkach każdego z małżonków, odpis pozwu oraz akty urodzenia wszystkich wspólnych dzieci.

Złożenie pozwu oraz opłaty

Gdy cała dokumentacja jest gotowa, można założyć pozew bezpośrednio w sądzie okręgowym lub przesłać go pocztą. Trzeba jeszcze liczyć się z kosztami, które się z tym wiążą. Sąd od pozwu o rozwód pobiera stałą opłatę w wysokości 600 zł.

Ponadto jeśli korzystasz z pomocy adwokata, musisz uwzględnić jego wynagrodzenie. Czy to się opłaca? Jeśli konieczne jest przyznanie opieki rodzicielskiej nad dzieckiem lub chcesz orzekać o winie współmałżonka, pomoc prawnika może okazać się niezbędna. Wtedy to on zadba o zgromadzenie wszelkich dowodów, które będą potrzebne w sprawie oraz zajmie się przesłuchaniem świadków. Co istotne, dzięki niemu ograniczysz kontakty z partnerem do niezbędnego minimum.

Exit mobile version