Niemal każda osoba, zainteresowana prowadzeniem sprawy rozwodowej, zastanawia się, ile może trwać – pytanie to pada niemal za każdym razem, gdy prawnik pomaga sformułować wniosek rozwodowy. Nigdy nie da się jednak nie uda się uzyskać pewnej i stałej odpowiedzi, ponieważ sytuacja jest uzależniona od wielu czynników, a przede wszystkim jest indywidualna dla każdej sprawy.

Długość trwania sprawy rozwodowej zależy przede wszystkim, czy mamy do czynienia ze sprawą z orzekaniem o winie którejkolwiek ze stron. Sprawy rozwodowe bez orzekania o winie, a więc takie, w których byli małżonkowie doszli do porozumienia, mogą się skończyć bardzo szybko – po jednej lub dwóch rozprawach. W przypadku rozpraw z orzekaniem o winie, a więc przesłuchiwaniem świadków, przedstawianiem sobie nawzajem dowodów oraz wzajemnymi oskarżeniami mogą potrwać od kilku miesięcy do kilku lat… Szczególnie problematycznymi dla prawników są sprawy, w których jedna ze stron nie chce się zgodzić na danie rozwodu drugiej.

Złożenie wniosku rozwodowego bez uiszczenia ustawowej opłaty wiąże się często z kilkudniowym oczekiwaniem na wezwanie przez sąd, strony pozywającej do wniesienia opłaty. Gdy opłata zostanie zaksięgowana, sąd wysyła pismo do drugiej strony z prośbą o ustosunkowanie się do pozwu – czy zgadza się na rozwód, czy uznaje swoją winę i jak odnosi się do podziału majątku/opieki nad dziećmi. Data pierwszej rozprawy wyznaczona zostaje dopiero wtedy, gdy obie strony przedstawią swoje stanowisko względem sprawy rozwodowej.

Takie ustalenie terminu pierwszej rozprawy trwa zazwyczaj około kilku miesięcy, w najlepszym przypadku około miesiąca. Później odbywa się kilka rozpraw, ustalających warunki nowego życia „byłych małżonków” – jeśli obie strony zgadzają się z wyrokiem i nie złożą apelacji (w razie braku satysfakcji z wyroku), to musi minąć przynajmniej dwadzieścia jeden dni na uprawomocnienie się wyroku. Sąd nie wysyła jednak żadnych powiadomień o wyroku – osoba zainteresowana uzyskaniem takiego dokumentu powinna sama złożyć o niego wniosek i dopiero wtedy będzie mogła taki dokument otrzymać za pośrednictwem poczty. Liczy się, że trzeba będzie poczekać na niego około miesiąca. W razie niezadowolenia z orzeczonego wyroku, strona może w ciągu tygodnia wystąpić o uzasadnienie od sądu.

Następnie, ma ona dwa tygodnie na ustosunkowanie się i złożenie apelacji o zmianę decyzji. Jeśli sąd apelacyjny nie zgodzi się na uchylenie (odwołanie) podjętej wcześniej decyzji, to wyrok jest uznawany za prawomocny. Przyspieszenie sprawy rozwodowej jest możliwe tylko w przypadku, kiedy obie strony dojdą do jakiegoś porozumienia – każda rozprawa związana jest z dokonywaniem konkretnych ustaleń. Prowadzenie długotrwałych spraw rozwodowych jest tymczasem niezbyt korzystne dla obu stron, ponieważ za jedną czy dwie rozprawy trzeba będzie zapłacić prawnikowi około kilkuset złotych – kilkuletnie sprawy rozwodowe mogą więc okazać się wydatkiem przekraczającym kilka tysięcy złotych. Warto się więc zastanowić nad tym, czy składanie takiego wniosku jest potrzebne.