Przejdź do treści

Dziecko urodzone po rozwodzie – kto jest ojcem?

Dziecko urodzone po rozwodzie - kto jest ojcem?


W przypadku dzieci urodzonych po rozwodzie mamy do czynienia z tzw. domniemaniem ojcostwa. Oznacza to, że prawo dokładnie określa, kto zostaje uznany za ojca dziecka w zależności od czasu, jaki upłynął od rozwodu lub zawarcia przez matkę nowego związku małżeńskiego. Jeśli dziecko urodziło się w czasie trwania związku małżeńskiego lub do 300 dni po jego ustaniu ojcem z prawnego punktu widzenia jest mąż matki (lub były mąż matki). Co jednak w sytuacji, gdy biologicznym ojcem jest jej nowy partner? Wtedy mogą okazać się konieczne badania DNA.

Czym jest domniemanie ojcostwa?

Ustalenie ojcostwa na zasadzie tzw. domniemanego ojcostwa funkcjonuje w Polsce jako instytucja prawa rodzinnego. Polega ona na przypisaniu ojcostwa mężowi matki dziecka. Jej celem jest ochrona interesów dziecka. Ponieważ jednak ma charakter domniemania prawnego z zasady może zostać obalona. W praktyce w takiej sytuacji trzeba zaprzeczyć ojcostwo przed sądem.  Z powództwem o zaprzeczenie ojcostwa może wystąpić matka dziecka (w ciągu 6 miesięcy od jego urodzenia), domniemany ojciec (w ciągu 6 miesięcy od momentu, kiedy dowiedział się o narodzinach), prokurator, a po osiągnięciu pełnoletniości również samo dziecko.  

Zaprzeczenie ojcostwa przed sądem – konieczne badania DNA?

W trakcie procesu o zaprzeczenie ojcostwa konieczne jest wykazanie, że mąż lub były mąż matki nie jest biologicznym ojcem dziecka. Najłatwiejszym sposobem na to jest przedstawienie dowodu w postaci wyniku badania DNA. Prawo dopuszcza także inne dowody, np. zeznania świadków, dokumenty, oświadczenia, zdjęcia itp., z których wynika brak możliwości współżycia w danym czasie.

Badanie DNA na własną rękę?

Wykonanie badań DNA może zlecić sąd lub też można je wykonać na własną rękę jeszcze przed rozpoczęciem postępowania sądowego. Do ich wykonania nie potrzebujemy żadnego skierowania z sądu . Ważne jednak, aby upewnić się, że laboratorium przeprowadza badania na zlecenia sądów i że w trakcie pobrania próbek zostanie zachowana formalna procedura (świadkowie, obecność lekarza upoważnionego przez biegłego sądowego). Samodzielnie wykonane badanie DNA może znacznie przyspieszyć postępowanie sądowe i dlatego też wiele osób decyduje się na nie. Płatność za badanie zwykle i tak ponoszą rodzice dziecka bez względu na to, czy zleca je sąd czy też wykonujemy je sami. Z drugiej strony, przeprowadzając badanie samodzielnie możemy wybrać to laboratorium, które proponuje nam najlepsze warunki.  

Kiedy za ojca można uznać nowego partnera matki?

Nowy partner matki może zostać formalnie uznany za ojca dziecka tylko jeśli wszedł z matką w związek małżeński. Po upływie 180 dni od zawarcia małżeństwa to właśnie on staje się domniemanym ojcem dziecka (nawet jeśli nie minęło 300 dni od rozwodu). Bez zachowania tych warunków, nawet oświadczenie deklarujące ojcostwo nie jest wiążące.

Pewnytato.pl

Exit mobile version