Przejdź do treści

Alimenty – wszystko, co musisz o nich wiedzieć

Alimenty - wszystko, co musisz o nich wiedzieć

Najczęściej specjalny rodzaj świadczenia, jakim są alimenty, powiązany jest z rozwodem. Gdy rodzice podejmują decyzję o zakończeniu małżeństwa, bardzo często zapada sądowa decyzja, że jeden z nich będzie płacił alimenty. Ma to pomóc w tym, aby dziecko zachowało poziom życia sprzed rozwodu. Jednak obowiązek alimentacyjny nie dotyczy tylko rodziców. Świadczenie to mogą otrzymać również rodzice, a także m.in. dziadkowie, małżonkowie czy matki. Sprawdźmy, co warto wiedzieć o alimentach. 

W Polsce przepisy związane z obowiązkiem alimentacyjnym regulowane są przez kodeks rodzinny i opiekuńczy. Alimenty oznaczają konieczność dostarczenia środków utrzymania w określonych sytuacjach określonym osobom. Najczęściej przyznawane są dzieciom, które nie są w stanie utrzymać się samodzielnie. Trzeba jednak pamiętać o tym, że pełnoletność dziecka wcale nie oznacza, że obowiązek alimentacyjny ulega wygaśnięciu. Dziecko w dalszym ciągu może potrzebować środków na rozwój i kontynuację nauki lub nie ma możliwości na podjęcie zatrudnienia (np. jest to związane ze stanem zdrowia).  

Komu przysługują alimenty?

Skupmy się na tym, kto zgodnie z polskimi przepisami może starać się o przyznanie decyzją sądu alimentów. 

  • dzieci – świadczenie od rodziców
  • rodzice (w tym także przybrani rodzice)
  • dziadkowie
  • wnuki
  • małżonkowie
  • rodzeństwo
  • matka pozamałżeńskiego dziecka – w tym przypadku należą się jej alimenty w wysokości 3-miesięcznych kosztów związanych z utrzymaniem w okresie porodu
  • osoby przysposobione

Zmiana wysokości zasądzonych alimentów

Wysokość świadczeń alimentacyjnych dla dzieci lub dziecka jest ustalana indywidualnie. Sąd określając, ile środków zostanie przeznaczonych dziecku lub jego opiekunowi prawnemu, musi wziąć pod uwagę potrzeby strony, która stara się o alimenty, ale także sytuację materialną i majątkową osoby, która ma w przyszłości płacić to świadczenie. 

Nie ulega wątpliwości, że wraz z rozwojem dziecka zmieniają się także jego oczekiwania, zainteresowania, plany i potrzeby. Dlatego wysokość alimentów nie jest ustalana raz na zawsze, a osoba uprawniona do pobierana świadczenia może domagać się jego podwyższenia. Kiedy jeszcze warto wytoczyć powództwo o podwyższenie alimentów. W przypadku poprawy sytuacji materialnej rodzica, który jest objęty obowiązkiem alimentacyjnym. Wraz z podwyższeniem stopy życiowej rodzica, na lepsze powinny zmienić się także warunki życiowe dziecka. 

Pozew o alimenty może dotyczyć nie tylko ich podwyższenia, ale również obniżenia. Najczęstszy powód wnioskowania to zmniejszenie się możliwości finansowych rodzica płacącego świadczenie. Może mieć to związek np. z utratą pracy. Jednak nie w każdym przypadku sąd uwzględni takie okoliczności. Przykładem jest sytuacja, gdy to z winy płatnika alimentów źródło dochodów zostało diametralnie obniżone. Do zmniejszenia obowiązku alimentacyjnego przyczynić może się również to, że płacący świadczenie posiada dzieci z innego związku i jest zobowiązany także im zapewnić byt na odpowiednim poziomie. 

W przypadku spraw alimentacyjnym dobrym posunięciem jest skorzystanie z doświadczenia prawniczego. Dobry prawnik będzie wsparciem w walce o alimenty. Wrocław – to właśnie m.in. tutaj znajdziesz wiele kancelarii specjalizujących się w sprawach z zakresu kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.  

Exit mobile version