Przejdź do treści

Alimenty na dzieci – od czego zależy ich wysokość?

Alimenty na dzieci - od czego zależy ich wysokość?


Przy ubieganiu się o zasądzenie przez sąd rodzinny alimentów na dziecko, rodzic, z którym małoletni zamieszkuje, musi złożyć odpowiedni wniosek. Od czego zależy, w jakiej wysokości alimenty zostaną przyznane i czy sąd może odmówić ich przyznania?

Obowiązek utrzymania dziecka

Na obojgu rodziców w równym stopniu spoczywa obowiązek utrzymania i wychowania dziecka. Rodzice powinni zapewnić dziecku utrzymanie na podobnej stopie życiowej, na której sami żyją. Jeśli matka i ojciec dziecka nie żyją wspólnie i nie prowadzą jednego gospodarstwa domowego, ten z rodziców, który na co dzień zajmuje się dzieckiem, może wnieść do sądu o alimenty na dziecko, aby drugi rodzic współfinansował jego utrzymanie.

Wysokość alimentów

Sąd przy szacowaniu wysokości alimentów, jakie rodzic będzie płacił na swoje dziecko lub dzieci, bierze pod uwagę usprawiedliwione potrzeby małoletnich, jak i wysokość zarobków miesięcznych oraz finansowe możliwości zobowiązanego do alimentacji. Inne alimenty zapłaci biznesmen z Warszawy, a inne adwokat będzie mógł wywalczyć przed sądem w przypadku osoby pracującej na etacie i uzyskującej najniższe wynagrodzenie krajowe.

Czytaj więcej: Dowiedz się jak uzyskać alimenty

Alimenty powinny wystarczyć, aby zaspokoić potrzeby materialne i niematerialne dziecka, adekwatne do jego wieku i uzdolnień, aby miał szansę na prawidłowy rozwój fizyczny i duchowy. Wśród potrzeb materialnych wymienić należy wyżywienie dziecka, zakup ubrań, opłacenie rachunków za mieszkanie czy leczenie dziecka. Z kolei w grupie potrzeb niematerialnych mieszczą się wydatki związane z rozwojem fizycznych i intelektualnym dziecka, na jego edukację, rozrywkę czy wypoczynek.

Możliwości zarobkowe oraz wysokość posiadanego przez zobowiązanego do opłacania alimentów rodzica majątku, decydują, jaka będzie ostateczna ich wysokość. Rozumiane one są w szerszym zakresie niż wysokość wynagrodzenia za wykonywaną pracę. Sąd przy ustalaniu alimentów na dziecko będzie brać pod uwagę dodatkowe świadczenia uzyskiwane przez rodzica, np. nagrody pieniężne i premie, czy też dochody z majątku, który posiada. Sąd odniesie się także do możliwości zobowiązanego, wynikających z jego umiejętności i wykształcenia.

Exit mobile version