Przejdź do treści

Zwolnienie lekarskie a przedłużenie umowy o pracę

Zwolnienie lekarskie a przedłużenie umowy o pracę

Proszę o wyjaśnienie mi, czy fakt przebywania na zwolnieniu lekarskim ma jakiś wpływ na przedłużenie umowy o pracę zawartej na czas określony. Chodzi mi o sytuacje, w której pracownik jest chory w okresie, w którym mija czas, na jaki zawarto umowę.

Niestety, ale fakt pozostawania na zwolnieniu lekarskim, w okresie, w którym upływa termin zakończenia umowy o prace zawartej na czas określony nie ma żadnego znaczenia dla jej ewentualnego przedłużenia. Fakt pozostawania przez pracownika na zwolnieniu lekarskim pozbawia pracodawcę jedynie możliwości złożenia mu oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę, natomiast jeżeli pracodawca wypowiedział pracownikowi umowę o pracę przed jego chorobą lub jeśli w trakcie choroby upływa okres, na jaki zawarto umowę o pracę, fakt przebywania prze pracownika na zwolnieniu lekarskim nie ma żadnego znaczenia dla ewentualnego przedłużenia stosunku pracy.

Exit mobile version