Przejdź do treści

Darowizna pieniędzy w rodzinie

Kestia darowizny pieniędzy w rodzinie to rzecz bardzo ważna i przydatna – to z pewnością nie ulega najmniejszym nawet wątpliwościom. Pozwala ona swobodnie operować naszymi oszczędnościami i wspomóc swoich najbliższych, przez co stanowić powinna ona czynność, do której dostęp jest właściwie nieograniczony. Nie należy ona na szczęście do szczególnie problematycznych, przez co możemy w krótkim czasie wykonać ją na rzecz całkiem szerokiego kręgu potencjalnych zainteresowanych tą możliwością.

Należą do nich małżonkowie, krewni zstępni i wstępni (chodzi tu zarówno o osoby, które są z poprzedzającego na pokolenia jak na przykład wujkowie, jak i z następującego po nas, gdzie zalicza się chociażby siostrzeniec), rodzeństwo, pasierb, a także ojczym oraz macocha. Darowizny od nich mogą zostać całkowicie zwolnione od podatku od nich, a także od podatku od spadków. Potrzeba do tego spełnienia zaledwie dwóch warunków.

Pierwszy z nich to zgłoszenie darowizny pieniędzy w rodzinie do odpowiedniego dla nas naczelnika urzędu skarbowego. Ważny tutaj będzie termin – wynosi on sześć miesięcy od dnia nałożenia na nas obowiązku podatkowego. Drugi obowiązek to udokumentowanie otrzymanych środków pieniężnych na rachunek bankowy lub za pomocą przekazu pocztowego. Jeżeli te czynności mamy już za sobą, to możemy przystąpić do wypełniania właściwych do naszej sytuacji pism. Zgłoszenie darowizny możliwym staje się po wypełnieniu druku SD–Z2. Do wspomnianego dokumentu musimy załączyć potwierdzenie dokonania wpłaty na rachunek bankowy przypisany obdarowanej osobie.

Wprawdzie naliczany podatek nie należy charakteryzujących się przygniatającym procentem, ale wypełnienie pisma zwyczajnie się opłaca. Kwota wolna od podatku wynosi wprawdzie 9.637 złotych, ale wyżej zapłacimy odpowiednio trzy procent do kwoty 10.278 złotych,, pięć procent do kwoty 20.556 złotych, a powyżej siedem procent. Nie ulega wątpliwości, że wolelibyśmy zachować te pieniądze na swoje potrzeby niż odprowadzać je do Skarbu Państwa.

Exit mobile version