Przejdź do treści

Umowa zlecenie a kwestia zasiłku dla bezrobotnych

Umowa zlecenie a kwestia zasiłku dla bezrobotnych

Mocno nad tym ubolewam, ale jestem bezrobotnym z prawem do otrzymywania zasiłku, przynajmniej tyle. Mam prośbę, powiedzcie mi czy spisanie z zatrudniającym umowy o dzieło na jednomiesięczny okres sprawi, że otrzymam jakąś karę albo odbierze mi się tę zapomogę? Błagam o precyzyjną informację zwrotną.

W zgodzie z art. 2 ust. 1 pkt. 2 w zw. z pkt. 11 nie ma prawa Pan podejmować z własnej decyzji pracy w oparciu o jakąkolwiek umowę – np. umowa zlecenie, umowa o dzieło. Rozpoczęcie pracy będzie oznaczało wypisanie się z bezrobocia i bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych, jaki jeszcze obowiązuje. W tej sytuacji oznacza to, że prawo wypisu spoczywa na na bezrobotnym, w przeciwnym razie PUP ma sposobność nałożyć stosowną sankcję za ukrywanie informacji o zainicjowaniu pracy na jakąś umowę. Radzimy więc dwie opcje: wyciąganie zasiłku dla bezrobotnych do wyczerpania terminu lub uczciwą rezygnację i rozpoczęcie pracy, która da Panu dobry dochód, lepszy od zapomogi z PUP.

Exit mobile version