Przejdź do treści

Wypowiedzenie umowy dzierżawy

Kary cielesne a prawo rodzinne

Dzierżawa jest bardzo popularną formą umowy, która dotyczy dzisiaj różnego typu lokali o przeznaczeniu użytkowym, umowa dzierżawy, sporządzana jest na określonych warunkach, z zachowaniem stałych elementów, takich jak zakres korzystania z lokalu, wysokość czynszu i inne, ewentualne opłaty, a także okres trwania całej umowy dzierżawy.

Jak można wypowiedzieć umowę dzierżawy?

Umowę tę, jak większość innych umów, możemy swobodnie wypowiedzieć. Co zrobić, by było to możliwe?

Niezależnie od tego czy jesteśmy dzierżawcą lokalu czy osobą, która wydzierżawia, warunkiem koniecznym wypowiedzenia umowy dzierżawy, będzie jej sporządzenie w formie pisemnej, w ilości dwóch egzemplarzy.

Wypowiedzenie umowy dzierżawy, przez osobę wydzierżawiającą powinno zawierać następujące elementy treściowe:

– kompletne dane dzierżawcy

– kompletne dane wydzierżawiającego dokonującego wypowiedzenia

– oświadczenie o wypowiedzeniu (np. „wypowiadam umowę dzierżawy zawartą…”.)

– oznaczenie przedmiotu dzierżawy

– oznaczenie daty

– własnoręczny podpis dokonującego wypowiedzenia.

Dzierżawę może również wypowiedzieć osoba, która jest właścicielem lokalu, przy czym również trzeba sporządzić wypowiedzenie w pisemnej formie, z zachowanymi elementami analogicznie jak dla przypadku pierwszego.

W przypadku niejasności, które dotyczą sporządzenia dokumentu wypowiedzenia, dobrym rozwiązaniem będzie zasięgnięcie porady prawnej online, która pozwoli na wyjaśnienie wszystkich kwestii. Sporządzenie wypowiedzenia w prawidłowej formie, stanowi gwarancję bezproblemowego dotrzymania warunków wypowiedzenia przez obie strony, co skutkuje bezproblemową finalizacją całej sytuacji.

Jak wygląda wzór wypowiedzenia umowy dzierżawy?

Dla zwiększenia pewności odnośnie poprawności dokumentu, zawsze można posłużyć się gotowym szablonem umowy wypowiedzenia. Takie przykładowe pisma, bez problemu można znaleźć na wielu stronach internetowych. Wystarczy tylko ściągnąć szablon, a następnie zmodyfikować go adekwatnie do warunków swojego wypowiedzenia umowy dzierżawy, zmieniając i uzupełniając najważniejsze dane.

Exit mobile version