Przejdź do treści

Szkolenia z prawa zamówień publicznych dla przedsiębiorstw

Szkolenia z prawa zamówień publicznych dla przedsiębiorstw

Jeśli do tej pory nie interesowałeś się rynkiem zamówień publicznych, czas naprawić ten błąd. Rząd zapowiada zwiększenie inwestycji, a nowe przepisy mają ułatwić wykonawcom składanie ofert. Stawka jest duża, bo wartość rynku zamówień publicznych w Polsce sięga 200 mld zł rocznie. Sprawdź, co powinieneś wiedzieć na temat składania ofert, przepisów i sposobów na zdobycie upragnionego kontraktu.

Czym są zamówienia publiczne?

Zamówienia publiczne dotyczą odpłatnych umów na wykonanie jakiejś usługi lub robót albo dostarczenie określonego towaru. Zamówieniami publicznymi mogą być objęte np. szkolenia dla młodzieży bądź osób poszukujących pracy, roboty budowlane, imprezy kulturalne czy też usługi utrzymania terenów publicznych w czystości. Umowy te są zawierane pomiędzy podmiotem publicznym a wykonawcą, czyli osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Przepisy udzielania zamówień publicznych określa ustawa Prawo zamówień publicznych – Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 (PZP). Zgodnie z nią zamówienia mogą odbywać się w różnych trybach, wśród których najpopularniejsze to przetarg nieograniczony i przetarg ograniczony.

Prawo zamówień publicznych – obowiązujące przepisy

Obecnie obowiązujące przepisy zawarte w ustawie Prawo zamówień publicznych są niestety dość zawiłe, stąd wyjątkowa popularność szkoleń z prawa zamówień publicznych oraz warsztatów i kursów praktycznych z ubiegania się o zamówienia. Od momentu uchwalenia Ustawy PZP w 2004 roku przepisy o zamówieniach publicznych były korygowane kilkadziesiąt razy, co z pewnością nie wpływa pozytywnie na ich klarowność. Dlatego rząd zajął się nowelizacją, która obejmuje zmianę niemal wszystkich dotychczasowych zapisów i regulacji. Jej celem jest uproszczenie procedury uczestnictwa w zamówieniach publicznych i upodobnienie jej do tej stosowanej przy zamówieniach prywatnych. Prawodawca liczy tym samym na zachęcenie potencjalnych wykonawców do składania ofert – obecnie bowiem nawet blisko do połowy przetargów staje tylko jedna firma, a 1/5 pozostaje nierozstrzygnięta ze względu na brak ofert. Nowe przepisy PZP, które  w większości wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku to też szansa dla przedsiębiorców – zamówienia publiczne mogą się bowiem stać znacznie atrakcyjniejsze.

Zamówienia publiczne dla wykonawców – jak złożyć ofertę?

Zamówienia publiczne to jednak wciąż konkretne zasady i procedury, których trzeba przestrzegać – zarówno w świetle obowiązujących obecnie, jak i nowych przepisów. Aby zapewnić sobie większe szanse na sukces na tym polu, warto zainwestować w szkolenia z zamówień publicznych dla wykonawców. Co ciekawe, szkolenia z zamówień publicznych występują również w wersji dla zamawiających, co stanowi dobre zobrazowanie jak trudna jest to kwestia. Jedne i drugie znajdziemy w publicznych bazach szkoleń z zamówień publicznych na przykład na Eventis.pl: https://eventis.pl/szkolenia/zamowienia-publiczne, gdzie szybko znajdziemy interesującą nas ofertę szkolenia czy kursu.

W ofercie dostępne są m.in. podstawowe kursy pozwalające kompleksowo przygotować się do złożenia pierwszej oferty. Warto przyjrzeć się również ofertom firm szkoleniowych pod kątem programów objaśniających przepisy nowej ustawy oraz bardziej zaawansowanych zagadnień.

Exit mobile version