Przejdź do treści

System podatkowy w Norwegii

System podatkowy w Norwegii

W powszechnej świadomości podatki, to coś przed czym nie można uciec. I faktycznie, każdy z nas płaci podatki, czasami nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Jednak w niektórych państwach, między innymi w Norwegii, system podatkowy skonstruowany jest w ten sposób, by jego płacenie było sprawiedliwe.

W Norwegii podatki są głównym źródłem dochodu i finansują zadania sektora publicznego. Przeznaczane są więc na służbę zdrowia, edukację, komunikację oraz obronę narodową. Dodatkowo, wpływy z podatków pozwalają wyrównać dysproporcje majątkowe wśród mieszkańców kraju.
Funkcjonują tutaj podatki bezpośrednie (dochodowy i majątkowy) oraz pośrednie (od towarów i usług).

Osoba rozpoczynająca pracę w Norwegii zobowiązana jest do złożenia wniosku o kartę podatkową. To właśnie dzięki karcie pracodawca będzie wiedział, w jakiej wysokości podatek ma potrącić. Pracodawca potrąca określona kwotę z wynagrodzenia i przekazuje ją Urzędowi Skarbowemu. W Norwegii to pracownik odpowiedzialny jest za prawidłowo odprowadzany podatek, dlatego od pracodawcy trzeba żądać potwierdzenia jego wypłaty.
Każda zarobiona korona, musi być ujęta w zeznaniu podatkowym. Wysokość dochodu wpływa bowiem na to, z jakich świadczeń podatnik będzie mógł korzystać.

Roczne zeznanie podatkowe składa się do 30 kwietnia. Gdy Urząd podatkowy je rozpatrzy, potwierdzi to przesłaniem rozliczenia podatkowego. Podobnie jak w Polsce, w przypadku nadpłaty pieniądze zostaną wypłacone podatnikowi, w przypadku niedopłaty, podatnik musi wpłacić zaległą kwotę. Jeśli podatnik pracuje u norweskiego pracodawcy, rozliczenie podatkowe otrzyma już w czerwcu.
Ważne jest, by w zeznaniu podatkowym podać prawidłowy adres, W przypadku błędnego adresu pieniądze z nadpłaty mogą bowiem nie wpłynąć.

Urząd podatkowy w Norwegii nalicza i pobiera podatek, składki na ubezpieczenia społeczne, podatek VAT oraz podatek spadkowy. Do jego zadań należy także prowadzenie i aktualizacja ewidencji ludności. Główny Urząd Podatkowy znajduje się w Oslo, a lokalne urzędu w pięciu regionach.

Zobacz także: Jak szukać pracy w Norwegii?

Exit mobile version