Przejdź do treści

Rejestracja dziecka po poronieniu

Ochrona zwierząt – pies na łańcuchu?

Rodzice mają prawo do zarejestrowania zmarłego w wyniku poronienia dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego. Mogą to zrobić bez względu na to, jak długo trwała ciąża ani gdzie nastąpiło poronienie. Rejestracja umożliwia m.in. otrzymanie zasiłku pogrzebowego w wysokości 4000 zł oraz 56-dniowego urlopu macierzyńskiego. Do otrzymania potrzebnych dokumentów konieczna jest jednak znajomość płci dziecka, którą można ustalić za pomocą badania genetycznego.

Prawo po poronieniu – na co pozwala rejestracja dziecka?

Po zarejestrowaniu dziecka rodzice otrzymują jego akt urodzenia z adnotacją o tym, że urodziło się ono martwe. Na podstawie tego dokumentu mogą ubiegać się o różne formy wsparcia – np. otrzymać zasiłek pogrzebowy w wysokości 4000 zł (jeżeli zdecydują się na pogrzeb) lub wypłatę ubezpieczenia (w zależności od ubezpieczyciela). Kobiety mają też prawo do skorzystania z 56-dniowego urlopu macierzyńskiego (na podstawie 180 artykułu Kodeksu Pracy).

Jak zarejestrować dziecko po poronieniu?

Aby zarejestrować dziecko w Urzędzie, należy dostarczyć do niego wydaną w szpitalu Kartę Martwego urodzenia dziecka. Na jej podstawie pracownik Urzędu wyda akt martwego urodzenia dziecka. Na zarejestrowanie dziecka po poronieniu rodzice mają 3 dni od wydania Karty Martwego Urodzenia. Czasami przed uzyskaniem tego dokumentu należy przeprowadzić badania genetyczne. Potrzebne są, jeśli nie została ustalona płeć dziecka, bez znajomości której szpital nie wyda potrzebnej dokumentacji.

Płeć po poronieniu – jak zlecić badanie?

Aby jednoznacznie ustalić płeć (nawet w przypadku wczesnych poronień), można zdecydować się na wykonanie badań genetycznych. Zleca się je prywatnie, w wybranym laboratorium. Należy dostarczyć do niego odpowiednio zabezpieczony materiał poronny – najlepiej jeśli jest to fragment kosmówki, ale testy wykonać można też z innych próbek (np. łożyska). O chęci wykonania takiego badania powinno się od razu poinformować personel szpitala i poprosić o zabezpieczenie materiału. W przypadku poronienia w domu, można natomiast samodzielnie zebrać próbki do badania i zabezpieczyć je przez umieszczenie w jałowym pojemniku wypełnionym solą fizjologiczną.

Kamila Rogowicz, testDNA, www.testDNA.pl, ©-Taurus-\Depositphotos.com

Exit mobile version