Przejdź do treści

Pisma procesowe – kto może je przygotować?

Pisma procesowe - kto może je przygotować?

Pisma procesowe – kto może je przygotować?

Konieczność udania się do sądu zawsze budzi niepokój. Bez względu czy jesteśmy wezwani do niego w jakieś toczącej się sprawie, czy też to my wychodzimy z wnioskiem o wszczęcie postępowania, może być to stresującym doświadczeniem. Dodatkowe formalności jak przygotowanie pisma procesowego sprawiają, że czujemy się jeszcze bardziej zagubieni. Rolą prawnika, czy też innych profesjonalistów jest nie tylko tłumaczenie prawniczych zawiłości, reprezentowanie nas w sądzie, ale też pomoc w dopełnianiu różnego rodzaju formalności. Jeśli stoisz w obliczu takiej właśnie sytuacji, dowiedz się, co możesz zrobić i gdzie uzyskać pomoc.

Pisma procesowe sporządzone samodzielnie, czy przez kancelarię?

Zacznijmy od tego czym jest pismo procesowe i jakie informacje powinny się w nim znaleźć. Tym pojęciem określa się dokumenty dotyczące postępowania, które regulowane są przez kodeks postępowania cywilnego. Trudność w jego konstruowaniu polega na tym, że musi zawierać określone informacje. Pisma procesowe zawierają zawsze oznaczenie sądu, do którego są kierowane, dane personalne lub inne pozwalające na identyfikację stron biorących udział w postępowaniu. Muszą w nim również znaleźć się fakty, na których strona opiera swój wniosek. Ważna jest tu zarówno precyzja wywodu, jak i logika zastosowanej argumentacji. Od ich precyzji może w dużym stopniu zależeć dalszy tok postępowania.

Jak widać, przygotowanie pisma procesowego nie jest łatwą sprawą. Dużą rolę odgrywają tu zarówno wymogi formalne jak oznaczenie rodzaju pisma, jak kwestie takie jak wartości przedmiotu sporu. Prawo rozgranicza podział na pozew i odpowiedź na pozew. Ktoś, kto nie ma odpowiednich kompetencji oraz wiedzy w tym zakresie lepiej jeśli skorzysta z pomocy stacjonarnej lub poprzez stronę internetową taką jak https://pismaprocesowe.com.pl/.

Czy są różne rodzaje pisma procesowego?

Prawo karne, prawo cywilne, prawo spadkowe, prawo pracy. Do sądu można trafić z rozmaitych przyczyn. Każda z tych sytuacji może wiązać się z koniecznością przygotowania pisma. Sytuacje mogą wymagać tego, aby przedstawić w formie pisemnej skargę, pozew, odwołanie, sprzeciw lub zarzut. Każda z tych rządzi się swoimi prawami i powinna być nieco inaczej skonstruowana. To jeszcze nie wszystko bowiem do pisma procesowego należy dołączyć jego odpis oraz  odpisy załączników. Każde uchybienia mogą skutkować zakwestionowaniem kompletności i prośbą o uzupełnienie. To z kolei wydłuża czas, który zazwyczaj jest niezwykle cenny.

Wiesz już, że nie musisz samodzielnie przygotowywać pisma, a wręcz wskazane jest skorzystanie z pomocy w jego przygotowaniu. Jeśli udzielisz pełnomocnictwa, wybrana osoba może też reprezentować Cię w toczącej sprawie. Samo pismo wnosi pełnomocnik, którego wskażesz. Możesz nawet wskazać kilku przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, wszystko zależy od charakteru danej sprawy. W tek kwestii także warto się poradzić.

Pisma procesowe jako sposób na porozumienie się z sądem?

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jaką naprawdę rolę odgrywają pisma procesowe. W rozumieniu potocznym pozwalają porozumieć się z sądem poza rozprawą. Kolejną ważną informacją jest to, że można je złożyć elektroniczne. Udogodnienie wdrożono w życie kilka lat temu i cieszy się ono dużą popularnością. Ważne jest, aby było ono potwierdzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Procedura ta odciąża zarówno sądy, jak i przyspiesza nadanie biegu sprawom. Jeśli mamy wątpliwości co do tego co powinno znaleźć się w piśmie warto zajrzeć do kodeksu postępowania cywilnego, który jasno opisuje wszelkie wymagania.

Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno zawierać oznaczenie przedmiotu sporu. Mówiąc prościej, to wskazówka czego będzie dotyczyła sprawa. Sąd może odrzucić pismo, które będzie zawierało jakikolwiek braki. Rozumie się przez nie niezachowania warunków formalnych lub brak uiszczenia stosownej opłaty, która powinna zostać wniesiona w momencie złożenia pisma.

Czasami pismo musi być wniesione na stosownym formularzu urzędowym. Tutaj także warto kolejny raz sięgnąć do kodeksu, który jasno mówi kiedy powinno mieć to miejsce. Nawet jeśli okaże się, że jest taka konieczność to same wzory można pobrać z siedziby sądu lub znaleźć je na stronie ministerstwa.

Postępowanie sądowe – czy trzeba się go obawiać?

Mimo że ilość wytycznych może nieco przerażać, to spokojnie można sobie z tym poradzić. Należy pamiętać, że sprawy toczące się przed sądem nie zawsze muszą wiązać się z przykrymi konsekwencjami. Czasami są tylko wyjaśnieniem sporu, ugodą lub nawet czystą formalnością. Wniesienie pisma to pierwszy krok do tego, aby załatwić sprawę pomyślnie. Czy to w postępowaniu cywilnym, czy też innym rodzaju sprawy można dążyć do sprawnego załatwienia sprawy. Dlatego należy z wielką powagą i szczegółowością podejść do przygotowania formalności tak jakimi są właśnie pisma procesowe. Wtedy jest duża szansa na pomyśle załatwienie sprawy.

Exit mobile version