Jakie możliwości daje polskim firmom nowe prawo upadłościowe?

Mija dokładnie rok od czasu wejścia w życie nowych przepisów prawa upadłościowego. Od 1 stycznia 2016 dłużnicy mają większe szanse na uratowanie swoich firm dzięki zastosowaniu niezwykle nowatorskich rozwiązań prawnych.

Przede wszystkim restrukturyzować

Głównym założeniem wprowadzenia zmian w prawie upadłościowym było stworzenie wierzycielom określonych ułatwień, które pozwolą przyspieszyć postępowanie restrukturyzacyjne (nie chodzi tu już jedynie o likwidację przedsiębiorstwa), a także zapewnią im pewien wpływ na przebieg tejże restrukturyzacji.

Nowe przepisy zmieniły przede wszystkim to, iż z dotychczasowego prawa upadłościowego wyłączone zostały wszelkie procedury układowe. Z procedur tych powstało prawo restrukturyzacyjne, którego celem nie jest przeprowadzenie procedury likwidacyjnej przedsiębiorstwa, ale głęboko posunięta restrukturyzacja. Rozwiązanie to zaczerpnięto m. in. z prawodawstwa amerykańskiego, gdzie od lat, zamiast ogłaszania upadłości likwidacyjnej, w przedsiębiorstwach znajdujących się na skraju wypłacalności przeprowadza się restrukturyzację. Co więcej, nowe prawo stanowi, iż w sytuacji złego stanu finansów firmy, pierwszeństwo przed przepisami upadłościowymi maja przepisy restrukturyzacyjne. Oznacza to, iż o ogłoszeniu upadłości można będzie myśleć dopiero wówczas, gdy poszczególne rozwiązania zmierzające do restrukturyzacji nie przyniosą oczekiwanego efektu.

Nowe narzędzia w rękach dłużników

Obowiązująca od roku nowelizacja prawa upadłościowego wprowadziła kilka niezwykle nowatorskich rozwiązań. Pierwszym z nich jest postępowanie sanacyjne, które wręcza dłużnikowi narzędzia dotychczas zarezerwowane wyłącznie dla syndyka. W ramach postępowania sanacyjnego przechodzące restrukturyzację przedsiębiorstwo ma prawo m. in. dokonywać zwolnień pracowników, sprzedawać zbędny majątek, a nawet wypowiadać niekorzystne umowy swoim kontrahentom.

Kolejnym nowym pomysłem jest układ częściowy, w ramach którego przedsiębiorca może podjąć współpracę na rzecz restrukturyzacji jedynie z wybranymi wierzycielami. Mogą to być dostawcy określonych usług, właściciele wynajmowanych powierzchni lub np. banki. Nie oznacza to jednak, iż dłużnik może spłacać swoje zobowiązanie wyłącznie wybranym wierzycielom. Układ częściowy polega na tym, iż propozycje układowe przedstawiane są jedynie niektórym podmiotom, pozostali, nawet jeśli są świadomi problemów przedsiębiorstwa, nie muszą wcale ich odczuwać – zobowiązania wobec nich regulowane są terminowo i zawsze na określoną kwotę.

Więcej o nowych rozwiązaniach restrukturyzacyjnych znajdziesz w podręcznikach z kategorii Prawo Upadłościowe w księgarni Profinfo.pl.