Przejdź do treści

Jak wygląda eksmisja z nieruchomości?

Jak wygląda eksmisja z nieruchomości?

Osoba, która nie dotrzymuje warunków umowy najmu i która nie posiada tytułu prawnego do władania nieruchomością, a w niej przebywa, może zostać z takiego miejsca eksmitowana. Co to oznacza? W takich przypadkach, komornik sądowy z Gdańska może według polskiego prawa nakazać jej opuszczenie danego miejsca. Co istotne, jeśli nie zrobi tego dobrowolnie, taki komornik ma prawo usunąć ją z nieruchomości przymusowo, wraz z wszelkimi jej rzeczami. Należy jedynie pamiętać o tym, iż takie działania może być przeprowadzone jedynie na mocy wyroku lub postanowienia wydanego przez sąd. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy dana nieruchomość została zlicytowana podczas egzekucji komorniczej. 

Czym jest okres ochronny w eksmisji?

Istotne znaczenie ma tak zwany okres ochronny w przypadku, gdy kancelaria komornicza z Gdańska przeprowadza eksmisję. Czym on jest? To okres od 1 listopada do 31 marca. Gdy osobie eksmitowanej nie został wskazany lokal, ta może do tego okresu przebywać jeszcze w zajmowanym budynku. Są jednak od tego pewne wyjątki. Dotyczy to sytuacji, gdy pojawia się przemoc w rodzinie, gdy taka osoba uniemożliwia innym lokatorom nieruchomości normalne funkcjonowanie i gdy zajęcie lokalu nie ma tytułu prawnego. 

Gdzie eksmitować osobę z danej nieruchomości?

W przypadku osoby eksmitowanej, ta może otrzymać pomieszczenie tymczasowe, a więc tak zwany lokal socjalny. Jeśli ma takie prawo, należy wstrzymać eksmisję, aż do momentu wyznaczenia przez gminę takiego lokalu i zawarcia umowy najmu. Prawo takie przysługuje osobom bezrobotnym, chorym, niepełnosprawnym, ubezwłasnowolnionym, małoletnim i kobietom w ciąży oraz emerytom i rencistom, którzy mają prawo do korzystania ze świadczeń opieki społecznej. Jeśli takiego prawa nie ma, a ponadto dana osoba nie ma lokalu, w którym mogłaby zamieszkać, wówczas może zostać ona przeniesiona do schroniska lub do noclegowni. 

Komornik sądowy w Gdańsku, działając na mocy postanowienia sądowego, ma do wykonania określone zadania i z jednej strony zobowiązują go przepisy, którymi powinien się kierować, z drugiej musi on wedle tych przepisów przeprowadzić skuteczną eksmisję. Nie komornik decyduje o tym, kto jest eksmitowany, bowiem często mylnie tak jest zawód jest traktowany. Jest on funkcjonariuszem publicznym, który działa w oparciu o wszelkie decyzje postawione przez sąd. 

Exit mobile version