Przejdź do treści

Jak chronić własność intelektualną?

Jak chronić własność intelektualną?

Ochrona własności intelektualnej stanowi nie lada zagadkę dla wielu osób, a zdecydowanie warto zagłębić się w tym temacie, szczególnie jeśli należy się do grona twórców. Odnosi się ona do dóbr niematerialnych, ściśle związanych z twórczością człowieka. To właśnie sprawia, że każda osoba, która w jakikolwiek sposób działa twórczo, powinna dowiedzieć się, w jaki sposób można chronić własność intelektualną. Sam termin własność intelektualna jest dosyć stary, pierwszy raz został użyty w tym kontekście w 1888 roku, jednak dopiero w 1967 został oficjalnie wprowadzony. Można ją podzielić na dwa sektory, a mianowicie przemysłowa, która zajmuje się przemysłem oraz znane szerszemu gronu prawo autorskie, kojarzące się przede wszystkim z działalnością artystyczną. Sprawdź, jak chronić własność intelektualną oraz co można zaliczać do jej obszarów!

Przedmioty własności intelektualnej

Najważniejszym pytaniem, na które należy sobie odpowiedzieć jest to, co tak naprawdę stanowi przedmiot własności intelektualnej. Według tego, co zostało już wspomniane, własność intelektualną można podzielić przede wszystkim na dwa sektory. Pierwszym z nich jest tzw. prawo autorskie. Zajmuje się ono wszelkiego rodzaju działalnością artystyczną. Mowa tutaj między innymi o filmach, utworach literackich, muzycznych, architektonicznych, obrazach, fotografiach oraz oczywiście rzeźbach. Drugim sektorem jest natomiast przemysłowa własność intelektualna, do której zalicza się dobra niematerialne: wynalazki, wzory przemysłowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, wzory użytkowe, tajemnicę przedsiębiorstwa, ochronę konkurencji, a także zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Jeśli nie znasz swoich praw w tym zakresie, najlepszym pomysłem jest udanie się po poradę do kancelarii prawniczej.

Ochrona własności intelektualnej – jak tego dokonać?

Jeśli mowa o prawach autorskich utworów, o tyle łatwo jest, iż w ich przypadku następuje automatyczna ochrona własności intelektualnej, od momentu ustalenia ich. W sytuacji, gdy zaczyna z nich korzystać osoba, która nie jest do tego uprawniona, autor może ją pozwać. Kwestia własności przemysłowej wygląda zaś nieco inaczej. Ochrona następuje dopiero po odpowiednich – w zależności od rodzaju własności – procedurach. Warto dopytać specjalistów, jak dokładnie to wygląda. Ogromnym minusem jest, iż każde z tych rozwiązań ma swoje limity czasowe, dlatego najlepszym rozwiązaniem jest wprowadzenie tutaj wiedzy utajnionej, aby nie było konieczności ponownego przechodzenia przez wszelkie procedury prawne.

Korzyści, które może przynieść ochrona własności intelektualnej

Ochrona własności intelektualnej niesie ze sobą naprawdę wiele korzyści. Zawsze była ona zjawiskiem potrzebnych, jednak teraz – przez rozprzestrzenianie treści w internecie – stało się to szczególnie istotne. Korzyści które można z niej wynieść to między innymi: możność powołania się na prawa autorskie oraz własność przemysłową, w celu zabezpieczenia swoich interesów; zakaz kopiowania, a także rozprzestrzeniania własności; prawo do kontroli utworów; zakaz czerpania korzyści przez osoby, które nie są właścicielami własności intelektualnej. Może ona przynieść naprawdę wiele istotnych korzyści, dlatego warto szerzej zapoznać się z tym tematem.

Exit mobile version