Dobry adwokat – jak go znaleźć? Sprawdź, na co zwrócić uwagę

Dobry adwokat - jak go znaleźć? Sprawdź, na co zwrócić uwagę

Obecnie na rynku usług prawnych działa wiele podmiotów. Wbrew pozorom nie ułatwia to jednak znalezienia odpowiedniego pełnomocnika. Wręcz przeciwnie, osoba poszukująca pomocy prawnej może poczuć się zdezorientowana czytając różne oferty kancelarii prawnych, kancelarii odszkodowawczych czy też doradców prawnych.

Bardzo często podmioty świadczące usługi prawne nie posiadają jednak odpowiednich kwalifikacji w tym zakresie, co może niekorzystnie odbić się na interesie klienta. Z całą pewnością najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest wybór kancelarii adwokackiej. Adwokaci funkcjonują w ramach samorządu zawodowego, zaś ich działalność jest regulowana przez ustawę prawo o adwokaturze. Stanowi to standard świadczonych usług. Dobry awokat – jak go wybrać?

Wybór kancelarii adwokackiej

Z całą pewnością osoba poszukująca odpowiedniego pełnomocnika czy też obrońcy powinna zwrócić uwagę na charakter swojego problemu oraz zakres specjalizacji kancelarii adwokackiej. Często decyzja o podjęciu współpracy z adwokatem jest podejmowana pod presją czasu, np. w przypadku zatrzymania przez Policję osoby najbliższej oraz posiedzenia w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania. Warto jednak zbadać jakimi dokładnie gałęziami prawa zajmują się poszczególne kancelarie adwokackie.

Najłatwiej w tym celu odwiedzić stronę internetową i poszukać informacji w tym zakresie. Rozbudowane treści na stronie internetowej mogą również wskazywać na sumienne podejście adwokata do prowadzonych spraw. Tak więc jeżeli poszukujemy obrońcy do sprawy karnej czy też pełnomocnika do sprawy rozwodowej, warto wcześniej sprawdzić czy adwokat z którym planujemy nawiązać współpracę zajmuje się tego typu sprawami.

Opinie klientów

Cennym źródłem informacji o kancelarii adwokackiej mogą być przede wszystkim opinie innych klientów, również naszych znajomych, którzy już skorzystali z usług konkretnego adwokata. W dobie internetu, renomowaną kancelarię adwokacką można rozpoznać po dużej ilości korzystnych komentarzy, np. w wizytówce firmy. Czytając komentarze możemy również dowiedzieć się jakie interesujący nas adwokat ma podejście do prowadzonych spraw oraz jak przebiegała jego współpraca z innymi klientami. Opinie klientów mogą dać nam obraz mocnych stron danego adwokata oraz ukierunkować wybór na konkretną kancelarię adwokacką.

Dobry adwokat – czyli jaki?

Dobrego adwokata powinno cechować rzeczowe oraz profesjonalne podejście do problemów prawnych jego klienta. Oczywiście priorytetem jest posiadanie odpowiedniego zasobu wiedzy specjalistycznej, jednakże niezwykle istotne jest zainteresowanie korzystnym rozstrzygnięciem sprawy oraz jak najpełniejszym zabezpieczeniem interesów klienta. Dobry pełnomocnik powinien być zainteresowany rzeczową rozmową o prowadzonej sprawie, potrafić nakreślić różne warianty rozwoju sprawy w Sądzie oraz posiadać umiejętność przełożenia języka prawniczego na treści zrozumiałe dla jego klienta. Istotna jest również umiejętność wydobywania istotnych dla prowadzonej sprawy informacji.

Bardzo ważne są również nasze własne odczucia. Często po rozmowie z adwokatem będziemy wiedzieć czy jest to osoba, której chcemy powierzyć prowadzenie naszych spraw. Relacja adwokata z klientem powinna być oparta na obopólnym zaufaniu. Z tego powodu istotnym jest żeby osoba, której przekażemy sprawę do prowadzenia budziła przekonanie o trafności naszego wyboru.

https://kdkadwokat.pl/