Przejdź do treści

Czy sprzedając w sieci trzeba mieć kasę fiskalną?

Zapłata za mandat z Włoch – problem i kwestia płatności

Dokonywanie sprzedaży zdalnej, za pośrednictwem sieci internetowej, może w pewnych przypadkach wymuszać na przedsiębiorcy konieczność ewidencjonowania transakcji za pośrednictwem kasy fiskalnej. Kiedy kasa jest absolutnie wymagana przy sprzedaży internetowej?

Zwolnienie z kasy

W 2015 roku zmienił się katalog profesji, w których istnieje obowiązek stosowania kas fiskalnych. Ministerstwo Finansów dąży tym samym do docelowego zlikwidowania zwolnień z obowiązku posiadania i stosowania kas fiskalnych przy prowadzeniu ewidencji sprzedaży realizowanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Tymczasem, zakres obowiązujących zwolnień został znacznie zawężony. Obecnie kasy fiskalnej nie muszą posiadać:

 • Przedsiębiorcy dokonujący świadczenia usług lub sprzedaży towarów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeśli limit obrotów z działalności w poprzednim roku nie przekroczył kwoty 20 tys. zł.
 • Przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży biletów i rezerwacji miejsc przy przewozach rozkładowych pasażerskich pod warunkiem, że takie świadczenie usług realizowane jest na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, a zapłata za wykonaną czynność została dokonana w całości za pośrednictwem poczty, banku  lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, przy czym z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.
 • Przedsiębiorcy dokonujący czynności dostawy towarów i świadczenia usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, pod warunkiem wystawienia faktury.
 • Podatnicy, u których udział wartości obrotu z tytułu czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, w całkowitym obrocie realizowanym na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych jest większy niż 80 proc.

Jeśli właściciel sklepu internetowego czy też osoba sprzedająca towary na aukcjach internetowych, w ramach otwartej oficjalni działalności gospodarczej dokonuje czynności, mieszczących się we wskazanych zwolnieniach, może nie kupować kasy fiskalnej. Najczęściej przedsiębiorcy działający w sferze e-commerce korzystają ze zwolnienia z kasy fiskalnej opartego na limicie sprzedaży – czytamy w portalu www.i-malaksiegowosc.pl

Kasa nie będzie także konieczna, jeśli spełnione zostaną przez przedsiębiorcę internetowego dwa warunki łącznie:

 • Otrzymywanie płatności za zakupione przez klientów towary, na rachunek bankowy, np. przelewem internetowym, kartą kredytową, przelewem na poczcie, w banku i tak dalej.
 • Prowadzenie ewidencji, w której przedsiębiorca zapisuje wszystkie transakcje, które łatwo można połączyć z płatnościami na rachunku bankowym.

Kasa fiskalna konieczna

Bez względu na katalog zwolnień z ewidencjonowania sprzedaży, w tym e-sprzedaży za pośrednictwem kasy fiskalnej, niektórzy przedsiębiorcy muszą korzystać z takiego urządzenia w toku prowadzenia swojej działalności. Zakup kasy rejestrującej jest konieczny, jeśli sprzedający oferuje klientom w sieci www sprzedaż:

 • plików elektronicznych, na nośnikach fizycznych,
 • części samochodowych,
 • alkoholu,
 • papierosów,
 • sprzętu audio i wideo,
 • telefonów komórkowe,
 • biżuterii wykonanej z metali szlachetnych,
 • aparaty fotograficzne.
Exit mobile version