Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /usr/home/zbysiontko/domains/blizejprawa.pl/public_html/wp-content/plugins/wp-structuring-markup/includes/meta/wp-structuring-meta-article.php on line 67 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /usr/home/zbysiontko/domains/blizejprawa.pl/public_html/wp-content/plugins/wp-structuring-markup/includes/meta/wp-structuring-meta-article.php on line 67 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /usr/home/zbysiontko/domains/blizejprawa.pl/public_html/wp-content/plugins/wp-structuring-markup/includes/meta/wp-structuring-meta-article.php on line 67

Przejdź do treści

Czy niepłacenie alimentów może być przestępstwem?

W dniu dzisiejszym chcemy udzielić odpowiedzi jednemu z naszych czytelników, który zapytał się wprost czy niepłacenie alimentów może być przestępstwem ?

Zgodnie z obowiązującym prawem uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego wynikającego z orzeczenia sądu bądź samej ustawy może stanowić przestępstwo. Jednym z warunków karalności nie jest samo niepłacenie alimentów lecz uporczywe uchylanie się od ich płacenia.

Art. 209. § 1 kodeksu karnego mówi, kto uporczywie uchyla się od wykonania ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez nie łożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Aby jednak mogło dojść do odpowiedzialności z przytoczonego artykułu przesłanki karalności muszą zostać wskazane dowodami. W praktyce po zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa i złożeniu wniosku o ściganie sprawcy przeprowadzane jest w pierwszej kolejności postępowanie sprawdzające polegające na pozyskaniu informacji o sytuacji majątkowej i zawodowej zobowiązanego do płacenia alimentów.

Exit mobile version