W jaki sposób śledzić przebieg postępowania egzekucyjnego?

Postępowanie egzekucyjne nie jest wszczynane z urzędu, a wyłącznie na wniosek wierzyciela. Po dostarczeniu komornikowi takiego wniosku, którym jest wyrok sądowy opatrzony klauzulą wykonalności, wierzyciel nie pozbywa się jednak całkowicie odpowiedzialności za przebieg postępowania. Przeciwnie, udział wierzyciela w toku egzekucji jest niezbędny, ponieważ komornik nie może podjąć żadnych czynności, jeśli nie wniesie o nie właśnie wierzyciel.

Większość osób po uzyskaniu tytułu wykonawczego i przekazaniu go do właściwych organów egzekucyjnych rezygnuje z dalszej kontroli nad przebiegiem postępowania – zauważa ekspert z Kancelarii Komorniczej Marian Piasecki. Postawa taka ma uzasadnienie w przypadku, gdy wierzyciel ustanowił profesjonalnego pełnomocnika, który sprawuje pieczę nad przebiegiem procesu. Jeśli jednak nie decydujemy się na taką pomoc prawnika, czy radcy prawnego, warto na bieżąco orientować się w postępach egzekucji.

Komornik, a obowiązki strony

Niemal każde – oprócz alimentacyjnego – postępowanie egzekucyjne wszczyna się z wniosku wierzyciela. Jego powinnością jest także dostarczenie komornikowi informacji o majątku dłużnika oraz wskazanie sposobu egzekucji. To bardzo ważna informacja, ponieważ mówi nam o tym, że komornik może zrobić wyłącznie tyle, ile zaleci mu wierzyciel. Wszelkie działania, które podjąłby samodzielnie bez formalnego wniosku wierzyciela, byłyby bezprawne.

Nie oznacza to jednak, że wierzyciel musi być ekspertem od spraw egzekucji. Rzetelny komornik zawsze doradzi w kwestii najodpowiedniejszych w danym przypadku metod. Dysponuje też narzędziami do poszukiwania majątku dłużnika, jednak aby mógł rozpocząć takie czynności, wierzyciel musi umieścić taką informację we wniosku – dodaje nasz rozmówca z Kancelarii Komorniczej przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie.

Kontrola przebiegu procesu egzekucyjnego

Aby mieć pewność, że komornik dokłada wszelkich starań w celu egzekucji należności od dłużnika, wierzyciel jest informowany o kolejno dokonywanych czynnościach organu wykonawczego i o aktualnym stanie sprawy. Komornik informuje wierzyciela także o każdej czynności, o której terminie strona nie była zawiadomiona. Najczęściej stosowaną metodą komunikacji na linii wierzyciel-komornik jest korespondencja lub osobiste spotkania w kancelarii komorniczej.