Skarga pauliańska

Skarga pauliańska to instytucja, która swoimi korzeniami sięga aż starożytnego Rzymu – widać więc, że to rozwiązanie prawne, które odkrywa dużą rolę. Daje ona w określonych przypadkach wierzycielowi ochronę przed działaniami nieuczciwego dłużnika. Jednym z powszechniejszych przypadków jej zastosowania jest taka sytuacja – dłużnik chce uciec od zapłaty swojego zobowiązania. W tym celu zaczyna wyzbywać się swojego majątku. Przepisuje więc nieruchomości oraz inne elementy na swoich bliskich krewnych. W praktyce nie zmienia to niczego w życiu dłużnika – dalej używa przykładowo swojego samochodu, który teraz jest rzekomą własnością żony – ale pozwala mu to uniknąć egzekucji komorniczej.

Kiedy można użyć skargi pauliańskiej?

Aby móc używać tego powództwa konieczne będzie założenie sprawy w sądzie. Można jej także używać w postępowaniu przeciwegzekucyjnym jako narzędzia swojej obrony. Będzie to możliwe wtedy, go zostaną spełnione pewne warunki nakładane przez polskie prawo. Po dokonaniu czynności prawnej nasz dłużnik nie będzie wypłacalny lub będzie niewypłacalny w wyższym stopniu niż był przed nią – to jedna z trzech przesłanek. Kolejna to fakt, że w chwili podejmowania swojego działania nasz dłużnik wiedział o tym, że my jako wierzyciel poniesiemy straty – jego zachowanie trudno więc wytłumaczyć niewiedzą. Ostatnia to sytuacja, gdy osoba trzecia, a więc przykładowo nabywca wierzytelności sprzedawanej przez dłużnika wiedziała lub mogła się dowiedzieć o tym, że czynność prawna ma szanse zaszkodzić wierzycielowi, a dłużnik ma o tym wiedzę.

Jeżeli sąd przychyli się do naszego wniosku, to możemy liczyć na to, że określona czynność prawna podjęta przez dłużnika zostanie uznana za bezskuteczną. Taki wynik daje nam możliwość prowadzenia egzekucji majątkowej dotykającej przedmiotów, które wskutek tej wadliwej czynności wyszły z majątku dłużnika lub przeciwnie, do niego nie weszły. Pamiętać przy tym należy, że bezskuteczność nie stanowi terminu równoznacznego nieważności.

Należy pamiętać o tym, że skarga pauliańska pozwala zakwestionować właściwie dowolną czynność prawną, a więc umowy czy ugody oraz czynności wykonywane przez dłużnika w trakcie postępowań o charakterze sądowym. Warto dodać także, że zastosowanie skargi pauliańskiej może doprowadzić do poważnych komplikacji w życiu osoby trzeciej, która na przykład nabyła nieświadoma sytuacji mieszkanie od naszego dłużnika.

Kiedy przydaje się skarga pauliańska?

Skarga pauliańska jest bez wątpienia bardzo przydatną pomocą w chwilach, gdy padamy ofiarami oszustwa, które godzi w nasze finanse. W ten sposób w pełni legalny sposób odwołując się do państwowego organu możemy ponownie przywrócić do swojego użytku wartość, którą straciliśmy przez nielojalność dłużnika. Nie zapominajmy o tej opcji – to sensowne i dobrze umocowane prawnie, a więc także przyswojone przez radców prawnych czy adwokatów, rozwiązanie wielu problemów. Wystarczy pamiętać o spełnieniu przesłanek, wniesieniu kosztów sądowych – wpis sądowy od pozwu wynosi pięć procent wartości przedmiotu sporu, którą należy we właściwy sposób ustalić – i czekać na wynik postępowania.