Radca prawny – czym się różni od adwokata?

Radca prawny - czym się różni od adwokata?


Mając problem prawny chcemy zwrócić się do osoby, która zajmuje się tym zawodowo. W Polsce jako jednym z niewielu krajów Unii Europejskiej występuje rozróżnienie zawodów radcy prawnego oraz adwokata. W tym artykule objaśniamy jaka jest różnica między tymi dwoma profesjami.

Kim jest adwokat?

Adwokat jest osobą, która ukończyła wyższe studia prawnicze oraz aplikację adwokacką. Pracuje udzielając porad prawnych oraz reprezentuje swoich klientów podczas rozpraw sądowych. Wykonywanie zawodu adwokata reguluje ustawa prawo o adwokaturze.

Czym zajmuje się adwokat?

Praca adwokata wiąże się z dużą odpowiedzialnością oraz doświadczeniem popartym wiedzą zdobywaną przez wiele lat studiów oraz aplikacji.

Obowiązki adwokata:

  • Udzielanie porad prawnych,
  • Reprezentowanie klienta przed sądem,
  • Sporządzanie opinii oraz dokumentów prawnych,
  • Obrona oskarżonych w sprawach karnych,
  • Opracowywanie projektów aktów karnych.

Kim jest radca prawny?

Zawód radcy prawnego jest regulowany według ustawy o radcach prawnych. To osoba po studiach wyższych, która uzyskała tytuł magistra, skończyła kilkuletnie szkolenie aplikanckie, a następnie zdała zawodowy egzamin radcowski.

W odróżnieniu od adwokata nie może występować jako obrońca w sprawach karnych i karnoskarbowych.

Czym zajmuje się radca prawny?

Praca radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej. Polega ona na reprezentowaniu stron przed sądami oraz urzędami. Zawód ten często mylony jest z doradcą prawnym. Nazwa wskazuje spore podobieństwo, jednak są to dwa różne zawody. Radca prawny stanowi wolny zawód, co oznacza, że jego praktyka musi być potwierdzona edukacją. Nad radcami czuwają takie jednostki jak Okręgowa Izba Radców Prawnych oraz Krajowa Izba Radców Prawnych. To właśnie one organizują obowiązkowe aplikacje, szkolenia oraz egzaminy dla osób pracujących w tej profesji. Różnica między radcą, a doradcą jest taka, że ten drugi nie ukończył aplikacji lub nie zdał egzaminu końcowego. Sprawdź oferty pracy dla radców prawnych.

Obowiązki rady prawnego:

  • Sporządzanie umów, aktów oraz dokumentów;
  • Reprezentowanie klienta przed sądem,
  • Udzielanie pomocy z zakresu prawa administracyjnego, rodzinnego oraz cywilnego;
  • Udzielanie porad w sprawach dotyczących spadków, darowizn, odszkodowań, ubezpieczeń, sporów z pracodawcą;

Czym się różni radca prawny od adwokata?

Różnica nie polega tylko i wyłącznie na różnych togach. Z biegiem lat zakres obowiązków oraz uprawnienia zbliżały zawód radcy prawnego do adwokata. Do obu tych ludzi możemy zwrócić się prawie z każdym problemem prawnym. Pomiędzy tymi profesjami widnieje jedna zasadnicza różnica. Tylko adwokat może reprezentować strony w sprawach karnych lub karnoskarbowych. Warto wspomnieć o tym, że w Polsce jako w jednym z niewielu krajów Europy występuje ta różnica. Coraz częściej mówi się o zniesieniu tego ograniczenia reprezentacyjnego dla radców prawnych.