Praca fizyczna

Nieraz w naszym życiu przydatną wiedzą będzie to, jakiego rodzaju pracę wykonujemy lub wykonywaliśmy jakiś czas temu. Wiąże się to z na przykład orzecznictwem lekarskim stosowanym przez organizacje takie jak ZUS. Dobrze więc móc z całą pewnością stwierdzić to, jakiego typu był lub jest pełniony przez nas zawód, a także jak określić jego ciężar. Praca fizyczna wydaje się być dosyć łatwa do zdefiniowania – to po prostu zespół czynności wymagający od nas głównie ruchu oraz wysiłku, co przekłada się na rezultaty wykonywanych zadań.

Orzecznictwo propagowane przez ZUS dzieli prace na pięć kategorii. Pierwsza z nich to prace bardzo lekkie, które od mężczyzny wymagają w trakcie zmiany zużycia trzystu kilokalorii od mężczyzn, a dwustu od kobiet. Prace lekkie odpowiednio wymagają zużycia do ośmiuset lub siedmiuset kilokalorii, średnie ciężkie do tysiąc pięciuset i tysiąca kilokalorii, ciężkie do dwóch tysięcy i tysiąc dwustu kilokalorii. Bardzo ciężkie zawody na zmianie zużywają ponad dwa tysiące lub tysiąc dwieście kilokalorii.

Przekuwając poszczególne odmiany na typy naszych zadań należy wspomnieć, że praca lekka wymaga od nas używania drobnych i lekkich narzędzi, a także łatwych w obsłudze dźwigów. Niczym dziwnym w takich pracach będzie także długie stanie lub ciągłe przemieszczanie się, także z przedmiotami o wadze do około dziesięciu kilogramów. Jej innym wariantem będzie praca lekko średnia, której wyróżnikiem jest to, że czynności z których składają się prace lekkie zajmują tutaj przynajmniej pięćdziesiąt procent naszego czasu. Jeżeli spędzamy pół zmiany z ciężarem dziesięciu kilogramów, to mowa będzie właśnie o pracy lekko średniej.

Średnio ciężka praca wymusza używanie narzędzi o masie od jednego do trzech kilogramów, stosowanie dźwigni o trudnym stopniu ich użytkowania, długie chodzenie po schodach lub drabinie bez dodatkowych obciążeń, prac związanych z podnoszeniem lub przenoszeniem ciężarów do piętnastu kilogramów lub przebywanie w męczącej, ciężkiej dla nas pozycji. W przypadku ciężkiej pracy fizycznej narzędzia muszą być jeszcze cięższe oraz mogą wymagać od nas ciągnięcia lub wyciągania do posługiwania się nimi – pod tą definicją kryje się na przykład łopata. Ciężary, którymi musimy operować sięgają tutaj minimum czterdziestu kilogramów. Wykonywanie zadań z kategorii średnio ciężkiej pracy w trudnej pozycji również zalicza taki zawód do prac ciężkich. Takie prace wiążą się także z większym ryzykiem wypadku czy choroby.

Definicje te jak widać można określić zarówno odwołując się jedynie do czystej matematyki i przeliczając kilokalorie, ale także dla łatwiejszego dopasowania ich do naszych codziennych obowiązków można odwołać się do poszczególnych czynności. Takie podziały mogą kiedyś okazać się dla nas czymś istotnym, co pomoże nam walczyć o nasze prawa, więc nie ignorujmy kwestii tego typu. Nikt przecież nie chciałby przez swoje niedbalstwo znaleźć się w gorszej sytuacji, niż wynika to z obowiązujących przepisów.