Przejdź do treści

Pozywasz? Zostałeś pozwany? Dowiedz się, jak wygląda rozprawa sądowa

Pozywasz? Zostałeś pozwany? Dowiedz się, jak wygląda rozprawa sądowa

Strona w procesie cywilnym to pozwany lub powód, czyli osoba, która pozywa (np. domaga się przed Sądem zwrotu udzielonej pożyczki). Oczywiście różne sytuacje życiowe mogą spowodować, że znajdziesz się w jednej z tych dwóch sytuacji. Co czeka w Sądzie stronę procesu? Jakie są jej prawa i obowiązki? Z tego artykułu dowiesz się, jak wygląda rozprawa sądowa z perspektywy pozwanego lub powoda.

Pierwsze kroki w budynku sądu

Bez względu na to, w jakim charakterze występujesz w rozprawie, wizyta w Sądzie może być dla Ciebie stresująca. Zwłaszcza, jeśli nigdy wcześniej nie miałeś z do czynienia z wymiarem sprawiedliwości. Pewne zasady obowiązują już od momentu przekroczenia progu gmachu sądowego. Przy wejściu do Sądu możesz zostać poproszony o pokazanie dowodu osobistego i przejście przez bramkę wykrywającą metale – ma to na celu wyeliminowanie osób, które chcą wnieść do środka różnego rodzaju niebezpieczne przedmioty.

W czasie pandemii wprowadzono dodatkowe obostrzenia: każda osoba przed wejściem jest proszona o założenie maski oraz poddanie się mierzeniu temperatury.

Jak wygląda rozprawa sądowa: wywołanie

Gdy odnajdziesz salę rozpraw (ułatwi Ci to wokanda, czyli rozpisana lista rozpraw na dany dzień wraz z nazwiskami stron), nie wchodź od razu do środka. Zaczekaj, aż Twoja sprawa zostanie wywołana. Nigdy nie dzieje się to przed wyznaczoną godziną, a mogą wręcz zdarzyć się opóźnienia. Pod salą będziesz czekać wraz z innymi uczestnikami postępowania: swoim przeciwnikiem procesowym i/lub jego pełnomocnikiem oraz świadkami. Gdy Sąd będzie gotowy rozpocząć posiedzenie, usłyszysz formułę „W sprawie z powództwa XYZ przeciwko ABC o (…) wszyscy proszeni są na salę”.

Jak wygląda rozprawa sądowa: gdzie usiąść?

Stojąc na wprost sędziego, zobaczysz dwie ławy. Jeśli jesteś pozwanym – usiądź po prawej stronie, jeśli powodem – po lewej. Pozostałe osoby, które zostały wezwane na świadków, usiądą w miejscu dla publiczności.

W następnej kolejności Sąd poinformuje zebranych o tym, że rozprawa będzie rejestrowana. Nagranie obrazu i dźwięku to tzw. protokół elektroniczny. Padnie również pytanie o to, czy obie strony podtrzymują swoje roszczenia, czyli czy chcą rozstrzygnąć spór przed Sądem.

Jak wygląda rozprawa sądowa: Twoje obowiązki

Przez cały czas trwania rozprawy, to sędzia jest osobą, która dba o kolejność i porządek czynności. Twoim głównym obowiązkiem jest więc stosowanie się do jego poleceń i wskazówek, odpowiadanie na pytania. Jako strona musisz w szczególności:

  • Udzielać odpowiedzi na pytania Sądu i strony przeciwnej zgodnie z prawdą i stanem swojej wiedzy.
  • Na żądanie Sądu, zanim rozpocznie się przesłuchanie, złożyć przyrzeczenie zapisane w odpowiednich przepisach prawnych.

Powinieneś także:

  • Zachowywać się kulturalnie i z poszanowaniem dla godności Sądu.
  • Zwracać się do sędziego: „Wysoki Sądzie” lub „Proszę Sądu” – większość sędziów nie będzie miała za złe słów „Proszę Pana” lub „Proszę Pani”, ale mogą zdarzyć się tacy, którzy wytkną Ci takie faux pas.

Jak wygląda rozprawa sądowa? Twoje Prawa

Oprócz obowiązków, strona postępowania, czyli powód lub pozwany, ma także prawa. Jest ich nawet więcej. Najważniejszym z nich jest prawo bycia pouczonym przez Sąd o wszystkich uprawnieniach i obowiązkach oraz o terminach właściwych dla podejmowanych czynności.

Co możesz robić podczas rozprawy sądowej?

  • Składać wnioski dowodowe po to, by móc udowodnić swoje stanowisko.
  • Żądać od świadka przyrzeczenia o mówieniu prawdy i dawaniu wyczerpujących odpowiedzi, w oparciu o to, co jest mu wiadome.
  • Wygłosić swoje stanowisko na zakończenie postępowania.
  • Złożyć wniosek o sporządzenie i doręczenie przez Sąd pisemnego uzasadnienia orzeczenia, które zostanie wydane w sprawie. To jest warunek konieczny, by móc skorzystać z kolejnego uprawnienia, dlatego zawsze warto taki wniosek złożyć, nawet „na wszelki wypadek”.
  • Odwołać się od wydanego orzeczenia: wyroku, wyroku zaocznego, nakazu zapłaty czy postanowienia.

Czy wystarczy wiedzieć, jak wygląda rozprawa sądowa, by wygrać?

Zdecydowanie nie. Powyższe informacje na pewno pomogą w zbudowaniu pewności siebie przed wizytą w sądzie. Jeśli będziesz wiedzieć, co Cię czeka, łatwiej będzie Ci zapanować nad emocjami. By zapewnić sobie także przewagę merytoryczną, warto zdecydować się na pomoc prawników: adwokatów i radców prawnych, którzy wystąpią przed Sądem w Twoim imieniu jako pełnomocnicy.

Jeśli szukasz kancelarii, która przeprowadzi Cię bezpiecznie przez zawiłości prawne, zwróć się do Zatwarnicki Słychan Adwokaci. Skorzystaj z porad doświadczonych ekspertów.

Exit mobile version