Początki prawa konstytucyjnego

Nauka historii prawa konstytucyjnego jest niezwykle ważna, ponieważ pozwala zaobserwować zmiany jakie zachodziły w społeczeństwach na przestrzeni wieków. Dotyczą one zarówno sposobu sprawowania władzy jak i mentalności ówczesnych ludzi. Poznanie historii pozwala nam zrozumieć skąd pochodzą oraz jakie zmiany przeszły prawa, które uznajemy współcześnie za fundamentalne.

Początki prawa konstytucyjnego sięgają czasów tworzenia się pierwszych cywilizacji starożytnych. Od momentu rozpoczęcia przez ludzi tworzenia stałych osiedli zaczęła narastać potrzeba ustalenia zasad i norm określających wzajemne stosunki. Z początku były to pewne niepisane reguły, przekazywane z pokolenia na pokolenie, jednak gdy niewielkie wioski zamieniły się w wielotysięczne miasta, ustanowienie powszechnie znanych i akceptowanych praw stało się absolutną koniecznością. Za pierwszą próbę stworzenia zbioru zasadniczych obowiązujących praw uznaje się Kodeks Hammurabiego, spisany w XVIII wieku przed naszą erą w Babilonii.

Za kolejny ważny punkt w rozwoju prawa konstytucyjnego, uznaje się czasy cesarstwa rzymskiego. Starożytni rzymianie z początku posługiwali się prawem zwyczajowym. Z upływem lat postanowili jednak ujednolicić obowiązujące zasady. Za najstarszą próbę kodyfikacji prawa rzymskiego, uznaje się prawo dwunastu tablic. Zostało ono opracowane w V wieku przed naszą erą i wystawione a rzymskich forach. Prawo dwunastu tablic to nic innego jak spis praw zwyczajowych, dotyczących stosunków społecznych, funkcjonowania państwa czy sądów. Kolejnym etapem rozwoju prawa rzymskiego był Kodeks Justyniana wydany w VI wieku naszej ery. Był to spis wszystkich osiągnięć prawnych obywateli cesarstwa rzymskiego. Ten wyjątkowo ważny dokument był wzorem dla wielu państw europejskich, podczas tworzenia struktur władzy.

Przełomowym momentem w historii prawa konstytucyjnego była rewolucja francuska oraz powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki. To właśnie dzięki tym wydarzeniom ustanowiono pierwsze na świecie konstytucje, które zapewniały obywatelom liczne prawa i wolności. Pierwsze prawo konstytucyjne w formie znanej do dziś zostało powołane do życia 17 września 1787 roku w Filadelfii. Był to pierwszy dokument określający w tak szczegółowy sposób zasady sprawowania władzy oraz funkcjonowania instytucji państwowych. Obywatelom USA zapewniał on prawo do licznych swobód.