Przejdź do treści

Jakie koszty wchodzą w zakres utrzymania dziecka przy wyliczeniu alimentów?

Jakie koszty wchodzą w zakres utrzymania dziecka przy wyliczeniu alimentów?


Wysokość alimentów na dziecko w danym wieku może być uzależniona nie tylko od jego potrzeb ale również możliwości finansowych rodzica, który ma systematycznie płacić alimenty. W pozwie należy jednak umieścić konkretną kwotę. Jak dokładnie obliczyć koszt utrzymania dziecka w trakcie wyliczania alimentów, aby nie pominąć istotnych elementów?

Koszt utrzymania dziecka – jak go obliczyć?

Sąd ustala wysokość alimentów w trakcie postępowania dotyczącego obowiązku alimentacyjnego, na podstawie danych, które przedstawiła osoba składająca pozew. Rodzic powinien dokładnie opisać jakie środki są niezbędne, aby wychować i zaspokoić wszystkie potrzeby dziecka. Warto przygotować zestawienie wszystkich kosztów oraz udokumentować ich faktyczne poniesienie, aby poprawnie obliczyć koszt utrzymania dziecka. Takie rozwiązanie ułatwi określenie wysokości roszczenia oraz usprawni całe postępowanie. Zestawienie powinno być podzielone na konkretne kategorie np. wyżywienie, szkoła, odzież, lekarstwa, środki czystości, rozrywka itp. Ostatecznie przed sądem przedstawia się ogólną sumę. Warto jednak szczegółowo opisać w jaki sposób kształtują się miesięczne wydatki z podziałem na poszczególne produkty, aby ułatwić sądowi ocenę czy wydatki te są zasadne.

Wykorzystaj gotowy arkusz – kancelaria Wrocław

Bezpośredni wpływ na wysokość obowiązku alimentacyjnego mają również koszty sezonowe. To m.in zakup zimowych ubrań, zakup wyprawki szkolnej, wyjazd wakacyjny itp. Wydatki sezonowe uwzględniane są w kosztach miesięcznego utrzymania. Dzielimy kwotę niezbędną do ich pokrycia przez liczbę miesięcy w roku. Dzięki takiemu rozwiązaniu sąd ustali stałą miesięczną wysokość alimentów, która uwzględni również całościowo podstawowe potrzeby dziecka. Pomocnym narzędziem w trakcie przygotowywania zestawienia kosztów utrzymania dziecka, mogą być gotowe arkusze kalkulacyjne. Na stronie kancelarii Wrocław udostępniane są materiały, które pomogą zebrać wszystkie informacje w jednym miejscu i dokładnie obliczyć wysokość roszczeń.

Skorzystaj z pomocy profesjonalisty – porady prawne Wrocław –

Obowiązek alimentacyjny zawsze dotyczy dwojga rodziców. Jednak ustalana przez sąd kwota nie jednak dzielona równo po połowie. Rodzic, który mieszka z dzieckiem, będzie zobowiązany płacić niższą kwotę, ponieważ po części realizuje obowiązek poprzez bezpośrednią opiekę. Warto skorzystać z porad prawnych przed przygotowaniem dokładnego zestawienia kosztów utrzymania dziecka. Doświadczony prawnik upewni nas, że w arkuszu poprawnie zawarliśmy wszystkie niezbędne informacje, na podstawie których sąd ustali adekwatną kwotę roszczeń lub zwróci uwagę na ewentualne błędy.

Exit mobile version