Fakty i mity na temat tłumaczeń prawnych

Fakty i mity na temat tłumaczeń prawnych


Tłumaczenia prawne i prawnicze stanowią bardzo dużą część pracy biur tłumaczeń. Ta popularność nie przekłada się jednak na poziom wiedzy na ich temat. Jakie są więc najpopularniejsze mity o tłumaczeniach prawnych?

1. Każdy tłumacz może je wykonywać

Najbardziej rozpowszechnionym mitem na temat tłumaczeń (nie tylko prawnych) jest to, że każdy znający język obcy może je wykonywać. Jednak żeby zostać profesjonalnym tłumaczem potrzeba wielu innych cech i kompetencji. Tłumacze muszą nie tylko doskonale posługiwać się językiem obcym ale także (lub przede wszystkim) językiem ojczystym. Nienaganna znajomość zasad gramatyki i duży zasób słownictwa w zakresie języka ojczystego to konieczność w tym zawodzie. Kolejną sprawą jest specjalizacja — tłumacze często wybierają branżę lub dziedzinę, w której starają się być ekspertami. Dokształcają się – często na studiach wyższych lub różnych kursach — z medycyny, prawa, budownictwa czy inżynierii środowiska. To właśnie tacy tłumacze są najlepszym wyborem jeśli chodzi o przekład specjalistyczny.

Tłumaczenia prawne należą do grona tłumaczeń specjalistycznych, co w praktyce oznacza, że ich wykonawcy muszą posiadać duża wiedzę merytoryczną na temat wybranej branży czy dziedziny. Co sprawia, że ten rodzaj przekładu jest tak wymagający, to wielość elementów, które należy wziąć pod uwagę wykonując go oraz ogromny zakres zagadnień, które musi opanować tłumacz. Znajomość odpowiedniej terminologii, stylu, mowy prawniczej oraz całej kultury prawnej w danym regionie to podstawowe kompetencje każdego tłumacza prawnego. Nietrudno sobie wyobrazić, że nie każdy będzie potrafił wykonać tego typu zlecenie.

2. Tłumaczenia, w tym prawne, nie będą wkrótce potrzebne

Dane z 2016 roku pokazują, że prawie połowa Polaków deklaruje znajomość jednego języka obcego chociażby na poziomie podstawowym. Co więcej aż 17% osób z Polski twierdzi, że zna język angielski na poziomie dobrym lub bardzo dobrym. Podobne statystyki (a w niektórych krajach dużo lepsze) możemy zaobserwować na całym świecie. Czy więc tłumaczenia będą jeszcze potrzebne? Czy język angielski nie stanie się współczesnym lingua franca?

Mimo czarnych scenariuszy, branża tłumaczeniowa cały czas dynamicznie się rozwija. Pogłębianie się współpracy gospodarczej między krajami, istnienie wielu organizacji międzynarodowych oraz pogłębiający się proces globalizacji sprawiają, że tłumaczenia prawne są i będą potrzebne. Jak do tej pory, nawet pojawianie się coraz nowszych technologii tłumaczeniowych, nie zatrzymało wzrostu popytu na te usługi i możemy spodziewać się, że raczej nigdy tak się nie stanie. Powód jest jeden – czynnik ludzki jest w tłumaczeniach ogromnie ważny jeśli chodzi o aspekty kulturowe języka. Jak na razie, komputery nie są w stanie wychwycić kulturowych niuansów i zaadaptować ich do rynku docelowego.

3. Każde tłumaczenie prawne wygląda tak samo

W zakres tłumaczeń prawnych wchodzi bardzo wiele dokumentów i materiałów, które wymagają przekładu. O ile pracując dla jednej firmy,  tłumacz często pracuje na podobnych formatach dokumentów, o tyle biuro tłumaczeń spotyka się z wieloma różnymi projektami. Do tłumaczeń prawnych zalicza się tłumaczenia umów kupna i sprzedaży, kontraktów biznesowych, umów pracowniczych, dokumentacji przetargowej i giełdowej czy regulaminów.

Co więcej, tłumaczenia prawne muszą także zostać zlokalizowane, a więc przystosowane do języka docelowego pod względem kulturowym. Tłumacz wykonujący przekład na język angielski inaczej powinien podejść do zadania w przypadku angielskiego amerykańskiego a inaczej brytyjskiego. Mimo wspólnego języka, systemy prawne tych dwóch krajów różnią się diametralnie a tłumaczenie musi zostać odpowiednio zaadoptowane do panujących tam realiów. Taki przykładów jest wiele — tłumaczenia prawne nie są więc pracą odtwórczą, wymagają ciągłego dokształcania się i nauki kultury danego kraju.

Mimo że tłumaczenia prawne i prawnicze to ogromna część całego biznesu tłumaczeniowego, ciągle spotykamy się z wieloma mitami na ich temat. Obalenie tych mitów leży jednak w interesie zamawiających tłumaczenia jak i biur tłumaczeń je realizujących. Warto pamiętać, że nie każdy takie tłumaczenie może wykonywać a ich różnorodność sprawia, że są to projekty trudne i wymagające.

Artykuł pod redakcją Biura Tłumaczeń Summa Linguae S.A. oferującego m.in. tłumaczenia prawne https://summalinguae.com/pl/oferta/tlumaczenia-prawne/