Etyczna firma – kierunek, którym powinny zmierzać wszystkie biznesy

Młodzi przedsiębiorcy coraz częściej zakładają firmy o profilu swoich zainteresowań. Ma to wielkie plusy. Praca staje się wówczas mniejszym obciążeniem – bo przecież każdego dnia robią coś, co sprawia przyjemność – biorąc pod uwagę, że spędza się w niej dużą część dnia, to jest to najlepsze rozwiązanie.

Wraz z rozwojem firmy przychodzi moment zatrudniania nowych pracowników. Dla nich firma staje się niemal „drugim domem”, w budowę którego wkładają wiele wysiłku. Dlatego zapewnienie przez pracodawcę dobrych warunków, bezpiecznego miejsca pracy i dbanie o przyjazne relacje z zespołem, powinny stać się priorytetem firm nastawionych na długoletnią współpracę. Postawienie w centrum pracownika i pokazanie mu, że jest tak samo ważną osobą, jak  klient, jest kluczem do sukcesu w dzisiejszym świecie biznesu. Bowiem nie tylko wynagrodzenie ma znaczenie, ale również atmosfera w firmie i prawa pracownika.

Audyt etyczny – narzędzie, które zweryfikuje rzeczywisty poziom etyczności

Myśląc o etycznym przedsiębiorstwie, mówimy o takiej organizacji, w której uregulowane są takie kwestie jak:  prawidłowe prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej, przestrzeganie Kodeksu Pracy, brak dyskryminacji pracowników. Inne ważne zagadnienia to możliwość „zabrania głosu” przez pracowników, czyli powołania swojej reprezentacji do rozmów i negocjacji z zarządem, pomieszczenia dla pracowników spełniające wymagane standardy, przestrzeganie zasad BHP, dbałość o środowisko naturalne. Oczywiście firma działająca etycznie nie zatrudnia nieletnich a także nie zatrudnia osób pod przymusem. Wymienione kwestie badane są w trakcie audytu etycznego. Dobrze, jeśli  jest on przeprowadzany przez niezależną jednostkę konsultingową. Wówczas jest większe prawdopodobieństwo, że lepiej odzwierciedli on warunki panujące w zakładzie