Czym zajmuje się kancelaria odszkodowawcza?

Czym zajmuje się kancelaria odszkodowawcza?


W dobie coraz większej świadomości prawnej Polaków, coraz więcej osób decyduje się skorzystać z porad prawnych i pomocy jaką mogą udzielić kancelarie prawne, specjalizujące się na przykład w prawie odszkodowawczym. Czym właściwie zajmuje się taka kancelaria odszkodowawcza i kiedy warto się do niej udać?

Jak działa biuro odszkodowań?

Biuro odszkodowań działa wszędzie tam, gdzie konieczne jest dochodzenie roszczeń odszkodowawczych. Jeżeli na przykład doznaliśmy szkody w wypadku i towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy nie chce nam wypłacić pieniędzy, z pomocą przyjdzie nam kancelaria odszkodowawcza. Jeżeli nasz bliski był żołnierzem i zginął na misji w Afganistanie, biuro odszkodowań pomoże nam uzyskać należne z tego tytułu świadczenia. Oczywiście możemy działać na własną rękę i samodzielnie występować przed wszelkiego rodzaju instytucjami, ale zajmie nam to mnóstwo czasu, a nie znając procedury i przepisów możemy popełnić nieodwracalne błędy. Kancelarie odszkodowawcze funkcjonują najczęściej na zasadzie otrzymania zysku z prowizji. Najczęściej nie ma zatem potrzeby posiadania dużej ilości pieniędzy “na starcie”. Umowa, którą zawrzemy z kancelarią będzie określała jakiej wysokości prowizja przysługuje mecenasowi. Z reguły jest to od kilkunastu do kilkudziesięciu procent wartości uzyskanego odszkodowania.

Kiedy skorzystać z usług kancelarii odszkodowawczej?

Momentem, w którym warto wybrać się do kancelarii odszkodowawczej jest uzyskanie roszczenia o odszkodowanie. Czym jest roszczenie? Uprawnieniem do żądania od konkretnej osoby zachowania się w określony sposób, co najczęściej wiąże się z zapłatą wskazanej sumy pieniędzy. W tym przypadku mamy do czynienia z odszkodowaniem, a zatem swoistą rekompensatą za doznaną szkodę. Z kolei szkoda może mieć różne wymiary. W zasadzie dzieli się ona na dwie kategorie – rzeczywistą stratę oraz utracone korzyści. Pierwsza jest stosunkowo łatwa do wytłumaczenia. Przykładowo – jeżeli ktoś uszkodził nam samochód, to powinien zapłacić za jego naprawę. Z kolei utracone korzyści będą dotyczyły sytuacji, w której z uwagi na fakt, iż ktoś uszkodził nam samochód, nie możemy wykorzystywać go do pracy, a zatem utracimy określoną sumę zarobków. Kancelaria odszkodowawcza zajmie się nie tylko kwestią odszkodowań, ale również zadośćuczynień. Jeżeli na przykład straciliśmy bliską osobę w wypadku albo jako poszkodowani w zdarzeniu doznaliśmy ogromnej traumy, z której nie możemy się pozbierać, zasadnym będzie wystąpienie z roszczeniem do sprawcy (lub jego ubezpieczyciela) o wypłatę nie tylko odszkodowania, ale i zadośćuczynienia.

Jak znaleźć dobrą kancelarię odszkodowawczą?

Najlepszymi specjalistami w zakresie odszkodowań i zadośćuczynień są biura odszkodowawcze, nastawione typowo na działalność, związaną z pozyskiwaniem świadczeń pieniężnych na rzecz poszkodowanych. Takie kancelarie najlepiej znają temat oraz obowiązujące orzecznictwo, dzięki czemu pomogą nam uzyskać jak najwyższą kwotę.