Przejdź do treści

Czym jest prawo rodzinne?

Spółka komandytowa – ogólne informacje

Czym jest prawo rodzinne? Jest to jeden z wielu działów prawa cywilnego. Ten dział prawa reguluje wszystkie stosunki prawne jakie zachodzą w rodzinie. Mowa tu o stosunkach prawnych majątkowych oraz niemajątkowych.

Ponadto, prawo rodzinne reguluje sposób w jaki rodzina powinna funkcjonować, reguluje jej istnienie a także stosunki panujące w rodzinie i w odniesieniu do osób trzecich. Swoistym uzupełnieniem Kodeksu cywilnego jest Kodeks rodzinny i opiekuńczy, z którego bierze źródło prawo rodzinne w ustawodawstwie polskim.

W Traktacie konstytucyjnym Unii Europejskiej, w II rozdziale umieszczone jest między innymi prawo do założenia rodziny, zawarcia instytucji małżeństwa, prawa dziecka, a także ochrona życia rodzinnego. Podstawowymi pojęciami, z jakimi będziemy mieć styczność analizując prawo rodzinne będzie instytucja małżeństwa a także przysposobienie, obowiązek alimentacyjny, opieka oraz kuratela.

Mimo iż pojęcia te, z pewnością nie są nam obce to zapoznanie się z ich prawną definicją pomoże nam spojrzeć na nie z innej perspektywy. Państwo już od początków XVIII wieku, zaczęło regulować prawnie stosunki rodzinne.

Mimo iż początkowo było to bardzo powierzchowne, prawo rodzinne bardzo się rozwijało, zwracając szczególna uwagę na dobro dzieci. Nadużywanie ich karcenia podlegało karze. Dla państwa, rodzina jest podstawową grupą społeczną, tworzącą podstawę całego społeczeństwa. Nic więc dziwnego, że państwo dba o regulowanie stosunków w niej zachodzących.

Exit mobile version